Interview


Robert Boulogne & Sander van Ekeren

Bedrijf: Achmea
Functie: Manager P&O Beleid en Senior Manager Rewards
Aantal medewerkers: 12.000

Lees verder

Wij geloven dat twee uur per week minder werken positief bijdraagt aan de werk-privébalans.

 

quote left blue

Kijk goed wat bij jouw bedrijf past en laat je niet tegenhouden door weerstand binnen de organisatie.

quote right blue

 

Sinds 1 januari 2021 heeft Achmea de werkweek voor werknemers verkort van 36 naar 34 uur. Hoe is dit idee tot stand gekomen?

“Achmea wil een goede werkgever zijn voor haar werknemers. En daarbij spelen voor ons ook ontwikkelingen in de samenleving een rol. Je ziet dat het kostwinnersmodel langzaamaan is verschoven naar een tweeverdieners- of anderhalfverdienersmodel. Sommige mensen krijgen daardoor ‘combinatiestress’, ze moeten werken, leren, zorgen en overige activiteiten op een andere manier gaan verdelen. De huidige tijdgeest vraagt om vernieuwende ideeën. Vanuit het werkgevers-, werknemers- en maatschappelijk perspectief zien wij de voordelen van een verkorte werkweek. Wij vinden het belangrijk dat je als werkgever een duidelijke visie hebt over de werkduur. Met een 34-urige werkweek zijn medewerkers naar verwachting beter in staat om hun taken en wensen op een duurzame, vitale en productieve wijze te combineren.”

Wat zijn de voorwaarden voor de verkorte werkweek?

“Onze fulltime werkweek was 36 uur. De nieuwe werkweek is verkort naar 34 uur, met behoud van loon. Dat betekent dat iedereen die fulltime werkte 34 uur kan werken voor hetzelfde salaris. Wil je liever 36 uur blijven werken? Ook dat is mogelijk. De twee uur extra krijg je in dat geval uitbetaald. We verplichten medewerkers niets, meer of minder werken kan nog steeds. Wel stimuleren we een gezonde balans. Medewerkers die 36 uur willen werken, kunnen dat niet meer in vier dagen doen. Voor het welzijn van werknemers en een duurzame inzetbaarheid vinden wij een 9-urige werkdag niet verantwoord.”

Waarom hebben jullie gekozen voor 34 uur?

“Bij het ontwikkelen van ons sociaal beleid kijken wij vanuit verschillende perspectieven. Zo onderscheiden wij naast het medewerkersperspectief ook het maatschappelijke en financiële perspectief. In onze keuze voor een werkweek van 34 uur vielen een aantal ontwikkelingen binnen deze verschillende perspectieven samen. Zo geloven wij dat twee uur minder werken per week positief bijdraagt aan de werk-privébalans. Met een 34-urige werkweek kun je bijvoorbeeld elke dag een halfuur later beginnen en je kinderen naar school brengen. Of je kunt eerder naar huis om op tijd te zijn voor het eten. Maar in een werkweek van 34 uur is ook meer tijd beschikbaar voor leren, ontwikkelen en voor (mantel)zorgtaken die door de vergrijzing toenemen. Daarnaast hopen we dat een 34-urige werkweek een positief effect heeft op het klimaat, bijvoorbeeld door een afname van het woon-werk-verkeer, en op gendergelijkheid.”

Werken jullie zelf 34 uur per week?

Robert: “Ik werk 34 uur, voor mij biedt de 34-urige werkweek ruimte voor de perfecte werk-zorgbalans.”
Sander: “Ik werk 40 uur. Als ik naar mijn takenpakket en mijn huidige privésituatie kijk, is een 40-urige werkweek voor mij het meest geschikt. Eigenlijk laten wij samen zien hoe veelzijdig dit beleid in de praktijk is. De 34-urige week is de standaard en voor iedereen beschikbaar. Maar meer of minder werken is geen probleem.”

Hebben veel medewerkers gebruik gemaakt van de verkorte werkweek?

“Ongeveer een derde van alle medewerkers werkte al parttime en is dat blijven doen. Van de tweederde die fulltime werkte is 60 procent 34 uur per week gaan werken. Voorheen kon dat ook al, maar toen maakte slechts 8 procent daar gebruik van. Dat laat zien hoe belangrijk het is dat je als werkgever een visie hebt en de standaard stelt. De behoefte en mogelijkheid om 34 uur te werken was er altijd, maar met een fulltime werkweek van 36 uur maakte veel minder mensen gebruik van de mogelijkheid. Als werkgever heb je invloed op het aantal uur dat mensen werken. De standaard werkweek zet de toon en als je als werknemer vervolgens 34 uur gaat werken, ben je bang om minder ambitieus over te komen of dat het lijkt alsof je minder hart hebt voor de zaak.”

Zijn de takenpakketten van werknemers ook kleiner geworden in de verkorte werkweek?

“In een kortere werkweek ligt het risico van een hogere werkdruk op de loer. Het is een aandachtspunt voor ons dat mensen niet hetzelfde werk proberen te doen in minder uren. Tegen leidinggevenden hebben we gezegd: voer gesprekken met werknemers en kijk wat kan en wat niet kan. Wat doe je niet meer en wat doe je efficiënter? We hebben bijvoorbeeld vergaderingen ingekort van een uur naar drie kwartier. Door efficiënter te vergaderen kun je even productief zijn. Natuurlijk hebben we niet voor alles een directe oplossing en elke afdeling heeft andere behoeften. Een klantenservicemedewerker kan bijvoorbeeld een bepaald aantal telefoontjes per uur afhandelen. In een verkorte werkweek kun je dan simpelweg minder doen en moet je het werkaanbod verdelen over meer mensen. Deze uitbreiding van capaciteit past dan weer goed bij het maatschappelijke perspectief. Het belangrijkste bij de invoering van de kortere werkweek is dat je het gesprek blijft voeren en kijkt naar de persoonlijke en situationele omstandigheden.”

Hoe reageren de werknemers op deze veranderingen?

“We hebben de medewerkers gevraagd wat ze van de verkorte werkweek vinden en 80 procent geeft aan dat ze er positief naar kijken. De overige 20 procent was vooral bang om dingen kwijt te raken, vooral de mogelijkheid om 4 dagen 9 uur per dag te kunnen werken. Als werkgever moet je die gevoelens en reacties serieus nemen. Het is aan ons om werknemers met goede communicatie te laten zien wat onze overwegingen zijn en wat er allemaal mogelijk is. Daarmee kun je een deel van de weerstand wegnemen.
Daarnaast willen we in de communicatie ook voldoende aandacht besteden aan de 80 procent die er wel achter staat. Het is zoeken naar de juiste balans: je wil weerstand wegnemen en mensen serieus nemen, en tegelijkertijd wil je niet te veel energie aan de tegenstanders besteden als het overgrote deel van de medewerkers enthousiast is.”

quote left blue

Het is een aandachtspunt voor ons dat mensen niet hetzelfde werk proberen te doen in minder uren.

quote right blue

 

Wat zijn de voordelen voor Achmea als werkgever?

“Je ziet in de samenleving dat werk voor veel mensen niet meer het belangrijkste in het leven is. Wij kijken vooral naar de werknemer als mens die nog een heleboel andere dingen doet die niet zozeer met ons werk te maken hebben, maar die er wel op van invloed zijn. En daar houden we rekening mee. Toen bekend werd dat we onze werkweek zouden verkorten met behoud van salaris, kregen we vaker de vraag of we openstaande vacatures hadden.
Andere werkgevers vragen ons ook wel eens waarom we de arbeidsduur verkorten terwijl er krapte is op arbeidsmarkt. Maar vanuit ons bredere perspectief is het juist heel logisch. We maken het makkelijker voor mensen om fulltime te werken, dat heeft veel voordelen, zowel voor individuele vrouwen en mannen, als voor de samenleving. Daarnaast merk je dat wij als werkgever een magneet zijn voor mensen die naast werk ook andere dingen willen doen. Voor ons is deze flexibiliteit een belangrijk onderdeel van modern werkgeverschap.”

Wat is op het gebied van de verkorte werkweek de grootste uitdaging voor Achmea als werkgever?

“Achmea heeft 12.000 medewerkers. Gemiddeld genomen zijn onze werknemers enthousiast over de nieuwe werkweek, maar er zijn ook mensen die anders kijken naar deze plannen. Het belangrijkste is de dialoog. Uitleggen waarom je kiest voor verandering en daarover blijven communiceren. De communicatieafdeling is ontzettend betrokken bij dit hele proces. Het helpt als je vanaf het begin een kloppend verhaal hebt waaraan je af en toe een hoofdstuk toevoegt, in plaats van dat je steeds een nieuw boek schrijft. Je visie moet vanaf het begin kloppen.”

De verkorte werkweek binnen Achmea is inmiddels ruim een jaar oud. Welke effecten hebben jullie het afgelopen jaar gemerkt?

“Je ziet dat het begint te normaliseren. De weerstand neemt af, omdat iedereen heeft kunnen zien dat er nog steeds veel mogelijk is. Verder hebben we nu iemand in dienst die gaat onderzoeken wat de effecten zijn van een jaar werken met de verkorte werkweek. Het doel is om te meten wat de invloed is op bijvoorbeeld verzuim. Maar we willen ook kijken of een half uur eerder of later beginnen helpt om files te ontlopen. Helaas heeft corona de omstandigheden drastisch veranderd waardoor sommige effecten niet goed meetbaar zijn.”

De gouden tip van Robert en Sander

“Een verkorte werkweek is geen silver bullet die al je problemen als sneeuw voor de zon oplost. Het moet passen binnen jouw visie op werkgeverschap en onderdeel zijn van wie je bent als bedrijf. Kijk goed wat bij jouw bedrijf past en laat je niet tegenhouden door weerstand binnen de organisatie, want die heb je altijd bij verandering. Ontwikkel als werkgever zelf een visie op hoe je arbeid organiseert en zorg dat die visie en het bijbehorende beleid onderdeel worden van een groter verhaal.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan