Interview

Interview


Nicole Krabbenborg

Bedrijf: Kindergarden
Functie: Algemeen directeur
Aantal medewerkers: 2000

Lees verder

 

Ons uitgangspunt is: we hoeven niet verrast te zijn als iemand zwanger wordt. Het hoort bij het leven. Als je dat inbedt in je beleid, is dat helemaal geen probleem.

Zo werkt het bij Kindergarden

Nicole Krabbenborg is Algemeen Directeur bij Kindergarden. Ze vindt het vanzelfsprekend dat een werkgever aandacht besteedt aan de verschillende levensfasen van werknemers. Van de 2000 medewerkers van Kindergarden is slechts 27 man. Voor Nicole is het alleen maar logisch dat zij rekening houdt met werknemers die zwanger worden, ze legt uit hoe ze dat in de praktijk doet.

 

Je wil dat je medewerker een fijne, gelukkige zwangerschap doorloopt en fit terugkomt.

 

Leef je in in de wereld van je medewerkers en realiseer je dat er ook een leven naast het werk is.

Waarom vind jij het belangrijk dat vrouwen ook tijdens en na een zwangerschap blijven werken?

“Ik zie graag dat vrouwen gaan doen waar ze goed in zijn en wat ze graag willen. Mijn passie is het ontwikkelen van medewerkers; waarom zou je je carrière opgeven als je dat niet wil? In mijn 20 jaar in de uitzendbranche zag ik nog vaak het traditionele model: vrouwelijke collega’s worden zwanger en gaan drie dagen werken omdat de partner vijf dagen werkt. Maar in drie dagen kun je vaak geen managementfunctie vervullen. Er zijn veel vrouwelijke talenten en het is beter voor de maatschappij als meer vrouwen een bijdrage kunnen leveren. Je carrière als vrouw gaat gewoon door, ook als je zwanger bent.”

Hoe gaat Kindergarden om met medewerkers die een kind krijgen?

“Bij Kindergarden werken bijna 2000 mensen, slechts 27 daarvan zijn man. Als je met zoveel vrouwen werkt, moet je ook kijken naar het leven van de vrouw. Zwangerschap en moeder worden is dan vaak een belangrijk thema. We hebben gemiddeld 150 zwangerschappen per jaar. We nemen ook zwangere vrouwen aan en je kunt promotie maken als je zwanger bent. Ons uitgangspunt is: we hoeven niet verrast te zijn als iemand zwanger wordt. Het hoort bij het leven. Als je dat inbedt in je beleid, is dat helemaal geen probleem.”

Het inbedden in je beleid, hoe doe je dat?

“Ons ‘High potential programma’ is een belangrijk onderdeel van ons beleid rondom zwangerschap. Hierin werken we aan de ontwikkeling van onze medewerkers door middel van trainingen en een opleidingstraject. Via het programma kun je doorgroeien van pedagogisch expert of adjunct vestigingsmanager naar de rol van vestigingsmanager. Collega’s die deelnemen aan dit programma krijgen de mogelijkheid om als een soort stage de vestigingsmanager te vervangen tijdens het zwangerschapsverlof. Door het zo in te bedden creëer je een fijne werksituatie: degene die met verlof gaat weet dat het goed opgelost wordt, degene die stage loopt krijgt de kans om zich verder te ontwikkelen.”

Hoe begeleiden jullie zwangere werknemers?

“We zien het als vanzelfsprekend om aandacht te besteden aan werknemers die een kind krijgen. Kinderopvang is een fysiek zwaar beroep door alle buk-, til-, en verschoonmomenten. We willen voorkomen dat mensen pijn hebben en uitvallen door fysieke klachten. Met goede voorlichting en begeleiding kun je proberen collega’s tijdens de zwangerschap zo lang mogelijk fit te houden en kun je problemen bij de werkhervatting voorkomen. Wij bieden daarom, naast persoonlijke begeleiding door de manager, de training ‘Vitaal tijdens de zwangerschap en na de bevalling’ aan. Naast algemene informatie over de veranderingen in je lijf en hoe je daar op het werk mee om kunt gaan, krijg je bij serieuze klachten een-op-een begeleiding van een bekkenfysiotherapeut die aan Kindergarden verbonden is.”

Hoe merk je de positieve uitwerkingen van jullie aanpak?

“We zijn de laatste jaren als organisatie steeds meer gegroeid en tegelijkertijd staan we hoog in de ‘Great Place To Work ranking’. Daaruit blijkt dat onze medewerkers het beleid waarderen. Kindergarden zijn we samen. Dat geldt in lastige tijden als je ziek bent of als het eventjes niet lukt. Maar we zijn er ook voor je wanneer je een andere levensfase instapt. Voor ons hoort een kind krijgen erbij. Je wordt niet anders behandeld dan wanneer je niet zwanger zou zijn. Ik hoor van medewerkers dat ze heel blij zijn dat we met ze meedenken.”

Welke positieve effecten heeft het beleid voor de organisatie?

“In de zorg, het onderwijs en de kinderopvang gaat 70% van de vrouwen ziek hun zwangerschapsverlof in. Je wil dat je medewerker een fijne, gelukkige zwangerschap doorloopt en fit terugkomt. Voor de mensen zelf, maar ook voor je bedrijf. Bij ons is het verzuim, mede door de trainingen, sterk gedaald. Vooral voor werkgevers die twijfelen is dat een belangrijk argument. Bedenk maar eens wat ziekteverzuim kost. Werkgevers besteden daar te weinig aandacht aan.”

Wat is er geregeld voor medewerkers die terugkeren van verlof?

“Alle praktische voorzieningen, zoals de mogelijkheid om te kolven, zijn geregeld, daar hoeven we niet eens meer over na te denken. Als medewerkers terugkeren van verlof, plannen we gesprekken in om hun persoonlijke situatie te bespreken. We gaan flexibel om met verlof, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om aansluitend op het zwangerschapsverlof enkele maanden extra fulltime verlof op te nemen. Als je het als organisatie goed hebt geregeld, word je veel flexibeler.”

“Ons beleid is gericht op vrouwen, maar ook voor mannen kijken we hoe het beste voor ze kunnen zorgen. In ons team hebben we onlangs een jonge vader verlof gegeven. Ik merk dat iedereen de vrijheid voelt om erover te praten. Wij stimuleren de managers ook om het bespreekbaar te maken.”

Tegen welke obstakels lopen jullie aan?

“Het liefst wil je volledig meegaan met de wensen van de medewerker maar we willen ook graag een aantal vaste gezichten op de groepen hebben. Daarom moeten pedagogisch medewerkers gemiddeld minstens drie dagen per week werken. Voor ouderschapsverlof is dat het belangrijkste obstakel. We lossen dat op met een flexpool. Medewerkers die na verlof minder dan drie dagen willen werken, komen in de flexpool terecht. Op die manier bieden we flexibiliteit voor moeders die het nodig hebben om rustig op te starten.”

Wat zou je zeggen tegen werkgevers die zich zorgen maken om de kosten rondom medewerkers die een kind krijgen?

“Zie het niet als iets uitzonderlijks, maar accepteer dat dit bij het werkende leven hoort. Dat geldt voor mannen én vrouwen. Blijf daarnaast de talenten van de vrouwen zien. Als je met ze in gesprek gaat, merk je hoe gemotiveerd juist zwangere vrouwen zijn om het goed te doen en om een goede balans te vinden. Door de juiste begeleiding te bieden, gaat het ziekteverzuim omlaag en gaan de betrokkenheid en motivatie omhoog. Het gaat mij in eerste instantie alleen om de mensen zelf, maar als je alleen naar de bedrijfsvoering wil kijken, is het ook financieel veel aantrekkelijker om goed voor je mensen te zorgen. Je kunt je bedrijf alleen ontwikkelen als je goed voor je medewerkers zorgt. En dan volgen daarmee vanzelfsprekend ook de financiële resultaten. Maar het moet wel in die volgorde gaan. En wij laten zien dat het heel goed werkt in deze volgorde.”

Heb je een gouden tip die je andere werkgevers wil meegeven?

“Leef je in in de wereld van je medewerkers en realiseer je dat er ook een leven naast het werk is. Je moet oog hebben voor het ontzorgen, het weghalen van stressfactoren. Hoe beter je er als werkgever voor zorgt dat de mensen hun werk goed kunnen doen, hoe meer resultaat je daaruit krijgt. Werkgevers denken vaak dat dat heel veel geld kost, maar dat valt mee als je ziet wat je ervoor terugkrijgt: enorme betrokkenheid, loyaliteit en een laag ziekteverzuim.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan