Interview

Interview


Veronique Tilleman & Miranda van Nijhuis

Bedrijf: Aegon
Functie: Directeur Inkomen en Adviseur Duurzame Inzetbaarheid
Aantal medewerkers: 3000

Lees verder

We zien dat de rol van de manager cruciaal is, die moet een cultuur neerzetten van veiligheid en vertrouwen. 

 

Zo werkt het bij Aegon

Aegon heeft op twee manieren te maken met het thema verzuim door stress: als verzekeraar en als werkgever. Veronique Tilleman, directeur Inkomen en Miranda van Nijhuis, adviseur duurzame inzetbaarheid vertellen over hun ervaringen en de rol van Aegon.

“Het is belangrijk om de dialoog aan te blijven gaan. Als werkgever weet ik niet altijd wat er bij de ander speelt, daarvoor heb ik ook de input van werknemers nodig.

Wat merken jullie in de praktijk van verzuim door stress?

Veronique: “Verzuim door stress neemt in Nederland al jaren toe. Dat zien wij bij Aegon zowel intern als extern. Wij merken dat veel werkgevers dit verzuim graag willen beperken, maar niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Als Aegon willen we hier graag een positieve rol bij spelen, want het voorkomen en beperken is in ieders voordeel. De werknemer valt niet uit, de werkgever waarborgt continuïteit en beperkt kosten. En uiteindelijk zien we natuurlijk ook het belang van Aegon, omdat we minder uitkeringen hoeven te betalen.”

Wat kan Aegon hieraan doen?

Veronique: “Om verzuim door stress aan te kunnen pakken, zijn er een aantal zaken nodig. Eerst moet je weten wat die stress veroorzaakt. Daarom zijn we samen met WOMEN Inc. een grootschalig onderzoek gestart naar de oorzaken van verzuim door stress. Daarna zijn we gaan kijken naar de rol die werkgevers hierbij (kunnen) spelen. Wat verwachten werknemers van hen? Wanneer gaat het contact goed, en wanneer schiet de dialoog te kort? En hoe komt dat? De inzichten die dat opgeleverd heeft, delen we in dit magazine. Ook willen we als Aegon het thema verzuim door stress op de kaart zetten. Het is een groeiend maatschappelijk probleem, waar meer aandacht voor moet komen.”

Wat heb jij als leidinggevende geleerd van dit onderzoek?

Veronique: “Als ik kijk naar de onderzoeksresultaten, dan zie ik een aantal herkenbare zaken. Zoals het belang van openheid en de invloed van een organisatiecultuur. Hoewel dit open deuren lijken, is het soms echt moeilijk om ze te vertalen naar de praktijk. Toch moet je ermee aan de slag gaan en het liefst zo concreet mogelijk. Ik geef nu bijvoorbeeld bewust meer complimenten. Ik spreek daarmee mijn waardering uit naar werknemers. Uit het onderzoek blijkt hoe ontzettend belangrijk het is om als leidinggevende uit te spreken welke waarde iemand toevoegt aan het team en dat probeer ik nu consequent te doen.”

Wat voor tips geef jij andere werkgevers mee?

Veronique: “Het is belangrijk om de dialoog aan te blijven gaan. Als werkgever weet ik niet altijd wat er bij de ander speelt, daarvoor heb ik ook de input van werknemers nodig. Ik realiseer me ook dat dat afhankelijk is van hoe ik me opstel tegenover die werknemer. Als hij of zij zich niet veilig voelt, zal het initiatief voor het gesprek niet vanuit hem of haar komen. Het is dus een wisselwerking. Weet als werkgever ook waar je kracht ligt en waar niet. Spreek dat uit en verbindt er acties aan. Haak bijvoorbeeld tijdig een expert of professional aan. Vooral bij stress gerelateerd verzuim is het essentieel dat er op korte termijn juist en snel gehandeld wordt. Daar valt, zo blijkt ook uit dit onderzoek, de meeste winst te behalen.”

Miranda van Nijhuis is adviseur duurzame inzetbaarheid bij Aegon. Ze staat aan de wieg van een nieuw vitaliteitsprogramma binnen Aegon.
Wat is jullie doel met het nieuwe programma?

“Mijn eigen droom is dat we een ontzettend bevlogen en energieke werkomgeving hebben waar mensen iedere dag naartoe komen omdat ze zin hebben om te werken en ‘s avonds weer met energie naar huis gaan. Om dat te bereiken hebben we samen met medewerkers een aanpak bepaald voor de komende 2 jaar waarbij we vooral hebben geredeneerd vanuit de ‘drivers’ van vitaliteit. Voorheen hadden we veel losse initiatieven gericht op symptoombestrijding. Neem bijvoorbeeld het idee om yogaklasjes aan te bieden. Dat is natuurlijk een goed initiatief, maar wel vaak een korte termijn oplossing voor mensen die behoefte hebben aan ontspanning. In plaats daarvan stellen we onszelf nu de vraag waarom mensen behoefte aan ontspanning hebben of stress ervaren. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat mensen taken hebben die niet bij ze passen. Als je dat weet, kun je het probleem bij de bron aanpakken.”

Herken je het belang van een preventieve aanpak?

“Ja! Mijn rol is 100 procent preventief ingestoken. We willen echt de bron aanpakken en er het liefst voor zorgen dat mensen helemaal niet in een situatie van verzuim door stress terechtkomen.”

Hoe zijn jullie aan de slag gegaan met zo’n integrale aanpak?

“We zijn bij de basis begonnen en gestart met het formuleren van een overkoepelende visie op het thema vitaliteit. We zijn erop uitgekomen dat er drie elementen belangrijk zijn: fysiek gezond zijn, mentaal gezond zijn en werken vanuit kracht. We hebben vervolgens aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om dat te kunnen bereiken. Zij gaven aan dat er verschillende ‘drivers’ belangrijk zijn zoals autonomie, trots en bevlogenheid. Maar ook het onder controle houden van stress, de work-life balance en de werkomgeving benoemden onze medewerkers expliciet. We hebben door een impactanalyse op basis van in- en extern onderzoek in kaart gebracht dat we met de drivers autonomie en het onder controle houden van stress de meeste impact kunnen maken voor een vitale cultuur binnen Aegon. Daarnaast zetten we ons ervoor in dat alle tools en middelen die we aanbieden goed vindbaar zijn én vergroten we het bewustzijn van mensen rond het belang van vitaliteit. Zo hebben we de vier speerpunten van ons beleid gedefinieerd.”

Hoe houden jullie in de gaten of jullie beleid de gewenste effecten heeft?

“We houden vinger aan de pols door regelmatige pulse metingen te doen zoals een medewerkersonderzoek. Een van de vernieuwende acties van ons plan is om op regelmatige basis health checks af te nemen Het liefst gecombineerd met opvolging door een vitaliteitscoach. Dat resulteert in een dashboard waarmee we zicht krijgen op de stand van zaken binnen de organisatie.”

Hoe zie jij de rol van leidinggevende in dit programma?

“Verzuim door stress is heel duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Een van onze uitgangspunten is dat de regie en verantwoordelijkheid bij de medewerker ligt en dat de manager coacht en begeleidt. De rol van HR is faciliterend. Waar HR vroeger een directe rol had in de begeleiding van medewerkers, is dat nu dus veel minder. We zien namelijk dat de rol van de manager juist cruciaal is. Die moet een cultuur neerzetten van veiligheid en vertrouwen. Ging je als manager vroeger vooral in gesprek over resultaten en werkinhoud, nu zijn juist vragen zoals  ‘hoe gaat het met je?’ en ‘wat heb je nodig?’ heel belangrijk. Voor managers is dat een groeiproces en niet iets wat alle leidinggevenden automatisch kunnen. Daarom gaan we managers aanmoedigen dit te doen, en helpen wij hen hun coaching skills te ontwikkelen.

 

We zien namelijk dat de rol van de manager juist cruciaal is. Die moet een cultuur neerzetten van veiligheid en vertrouwen.

Tip van Veronique:

“Schrijf je in voor onze nieuwsbrief ‘Een gezond bedrijf’. Daarmee krijg je 4 keer per jaar de beste tips over preventie, verzuim en re-integratie.”

» Nieuwsbrief Een gezond bedrijf
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan