STAP 3

Ga voor passende en structurele oplossingen
Er bestaat geen uniforme aanpak voor stress gerelateerd verzuim omdat er bij verschillende mensen ook verschillende oorzaken een rol spelen. Het is belangrijk dat oplossingen die je aanbiedt, passen bij de bestaande uitdagingen van werknemers en structureel worden doorgevoerd.

Generieke oplossingen als ontspanningsoefeningen hebben vaak een lage effectiviteit. Dat is ook niet zo vreemd want elke persoon heeft eigen behoeften. Daarom is het belangrijk dat oplossingen ook meer op maat worden bedacht en gebruikt.

Oplossingen hoeven niet ingewikkeld te zijn

Als je weet wat er in jouw organisatie speelt, kun je beter in kaart brengen welke oplossingen er nodig zijn om stress te voorkomen. Hoewel de ondersteuningsbehoefte van werknemers varieert, zijn er genoeg aanknopingspunten om iets te kunnen doen. Bedenk dat oplossingen heel uiteenlopend kunnen zijn, van veranderingen in de kantoortuin maar ook voldoende aandacht hebben voor je medewerker, begeleiding en flexibiliteit bieden of het aanpassen van targets en beoordelingssystematiek.

Structurele oplossingen houden uitval door stress buiten de deur

Het is belangrijk om als organisatie een visie te ontwikkelen het voorkomen van (verzuim door) stress, hier structureel aandacht voor te hebben en dit te verankeren in (vitaliteit)beleid. Zet structurele veranderingen in gang als een medewerker is uitgevallen  door stress maar ga ook preventief aan de slag. Zorg er voor dat de situatie die tot verzuim heeft geleid, is veranderd of gaat veranderen. Ook als dit een ander takenpakket of functie betekent. Anders is de kans op een terugval groot. Daarnaast is het van groot belang dat er blijvend aandacht voor het onderwerp is op de werkvloer.

Gedeelde verantwoordelijkheid werkgever en werknemer

Maartje Bakhuys Roozenboom is onderzoeker bij TNO en gespecialiseerd in psychosociale arbeidsrisico’s, bevlogenheid en werkdruk. Ze legt uit dat het belangrijk is om de aanpak van stress zo participatief mogelijk – dus samen met medewerkers – aan te pakken: “Door medewerkers bij de aanpak van werkstress te betrekken zorg je ervoor dat ze zich gehoord voelen en breng je de dialoog over werkdruk op gang. Deze dialoog is een voorwaarde voor een duurzame aanpak van werkstress. De aanpak van werkstress zou een cyclisch proces moeten zijn, waarbij je voortdurend, samen met medewerkers, vinger aan de pols houdt en maatwerk oplossingen zoekt voor knelpunten die zich voordoen. Hierbij is de rol van de leidinggevende, die het goede voorbeeld geeft, de dialoog faciliteert en ruimte biedt voor oplossingen, heel belangrijk.”

   Door medewerkers bij de aanpak van werkstress te betrekken zorg je ervoor dat ze zich gehoord voelen en breng je de dialoog op gang.   

Miranda van Nijhuis is adviseur duurzame inzetbaarheid bij Aegon. Ze staat aan de wieg van een nieuw vitaliteitsprogramma binnen Aegon: “We zijn een jaar geleden begonnen met een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Voorheen deden we meer aan symptoombestrijding. Neem bijvoorbeeld het idee om yogaklasjes aan te bieden. Dat is natuurlijk een goed initiatief, maar wel vaak een korte termijn oplossing voor mensen die behoefte hebben aan rust. In plaats daarvan stellen we onszelf nu de vraag waarom mensen behoefte aan rust hebben of stress ervaren. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat mensen taken hebben die niet bij ze passen. Als je dat weet, kun je het probleem bij de bron aanpakken.”

» Lees hier het hele interview met Miranda

TIPS STAP 3

Uiteenlopende oorzaken van stress vragen om uiteenlopende oplossingen:

Combinatie werk en zorg

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 170.000 kinderen geboren. Gezinsuitbreiding heeft een enorme impact op het leven van kersverse ouders. Het vinden van een nieuw levensritme gaat met vallen en opstaan en het is van belang dat vaders en moeders hier tijd en ruimte voor krijgen want het combineren van werk en onbetaalde zorgtaken (zoals de zorg voor kinderen) kan veel stress met zich meebrengen en is vaak een van de oorzaken van verzuim. Deze oplossingen kunnen helpen de combinatie beter mogelijk te maken:

  • Het bieden van flexibele uren om medewerkers meer opties te geven om hun tijd passender in te delen.
  • Verlofregelingen 100 procent doorbetalen zodat mensen met kinderen er meer gebruik van kunnen maken. In de vorige editie van ‘Zo werkt het’ lees je hoe je het onlangs verlengde partnerverlof succesvol kunt invoeren. Ook vertellen organisaties die het uitgebreide verlof al 100 procent doorbetalen wat het hen oplevert.
Financiële stress

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat geldzorgen gemiddeld 7 dagen aan extra ziekteverzuim veroorzaken en gemiddeld 20% minder productief zijn. 62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen en werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Een belangrijk onderwerp om mee aan de slag te gaan:

  • Wijzer in Geldzaken deelt op de website Financieel fitte werknemers onder andere praktijkverhalen van werkgevers die vertellen over hoe zij met dit onderwerp omgaan.
  • Verschillende organisaties maken gebruik van budgetcoaching. Bijvoorbeeld via het Nibud, Budgetcoachgroep, CNV geldzorg of De Sociale Raadsvrouw. Daarnaast zijn er organisaties die werknemers via een bedrijfsfonds helpen bij het oplossen van schulden of die hun leidinggevenden cursussen bieden om de signalen van financiële stress te herkennen. Lees in het interview met Elly de Vries hoe PostNL in actie komt voor werknemers met schulden.
Mantelzorg

Nederland telt 4 miljoen mantelzorgers. Mantelzorgers verlenen zorg aan een ander; niet omdat ze professioneel hulpverlener zijn maar omdat ze een sociale relatie hebben met die persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om hun buurman, hun moeder maar ook om hun kind die extra zorg nodig heeft. 1 op de 4 werknemers heeft naast hun betaalde baan ook mantelzorgtaken, het is dus een belangrijk thema om rekening mee te houden.

  • Uit onderzoek van Werk en Mantelzorg blijkt dat bespreekbaarheid, steun en begrip op de werkvloer blijken de belangrijkste voorwaarden voor een goede balans. Zo zegt 86% van de mantelzorgers die het bespreekbaar maken, met de leidinggevende tot een goede oplossing te zijn gekomen. En mantelzorgers die begrip ervaren, hebben minder vaak lichamelijke klachten en stress en melden zich minder vaak ziek.
  • Leer van de aanpak van andere organisaties: bekijk de vele praktijkvoorbeelden rond het thema mantelzorg.
  • ABN AMRO heeft de erkenning ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ ontvangen. Lees in het interview met HR Consultant Monique Bosbaan meer over hun aanpak.

Terug naar overzicht
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan