Stappenplan:
Grip op stress

Het voorkomen van verzuim door stress is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Er is geen one size fits all oplossing maar als werkgever kun je een stevig fundament leggen voor de preventie. Na gesprekken met (wetenschappelijke) experts, onderzoek onder ervaringsdeskundigen en uitwisseling met organisaties onderscheiden we drie belangrijke stappen die je hierbij op weg helpen:

STAP 1

Preventieve aanpak loont

Tijdige signalering en continu vinger aan de pols houden is essentieel. Daarbij valt bovendien veel winst te behalen want één verzuimdag kost gemiddeld 250 euro, nog los van het productieverlies en de extra werkdruk voor collega’s. Uit onderzoek onder vrouwen die hebben verzuimd door stress blijkt dat veel werkgevers te laat in actie komen. Bij de meerderheid van deze vrouwen werd de ondersteuning niet op tijd in gang gezet waardoor het verzuim niet kon worden voorkomen. Werknemers hebben bovendien vaak het gevoel dat ze er zelf voor moeten zorgen niet overspannen te raken. Als ze klachten ervaren nemen zij bijvoorbeeld liever eerst vakantiedagen op dan dat ze zich ziek melden. De drempel is hoog, het schaamte- en schuldgevoel groot, en werkgevers kunnen hierin het verschil maken.

Lees de visie van experts en ga aan de slag met concrete tools

STAP 2

Kies voor de menselijke maat

Uit onderzoek blijkt dat verzuim door stress vaak een duidelijke oorzaak heeft. Dat betekent dat je als werkgever het probleem bij de oorzaak kunt aanpakken. Stress kan werkgerelateerd zijn maar in veel gevallen spelen ook zaken in iemands privéleven een rol. Iemands welzijn op de werkvloer heeft altijd invloed op iemands welzijn in privé en andersom. Ga na waar de oorzaken van stress liggen bij jouw medewerkers en zorg ervoor dat je werknemers niet alleen ziet als werknemer, maar als iemand die privé ook een leven heeft. En ga het gesprek hierover aan.

Lees de visie van experts en ga aan de slag met concrete tools

STAP 3

Ga voor passende oplossingen

Er bestaat geen uniforme aanpak voor stress gerelateerd verzuim omdat er bij verschillende mensen ook verschillende oorzaken een rol spelen. Het is belangrijk dat oplossingen die je aanbiedt, passen bij de bestaande uitdagingen van werknemers en structureel worden doorgevoerd.

Lees de visie van experts en ga aan de slag met concrete tools

Download het Stappenplan

De stappen nog eens rustig terug lezen of eenvoudig delen met collega’s? Download het stappenplan eenvoudig en snel!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan