Waarom hebben we het over verzuim door stress?

Waarom hebben we het over verzuim door stress?

Voor steeds meer mensen is het herkenbaar: het gevoel dat je je altijd in een hamsterwiel bevindt. Dit hoeft niet tot problemen te leiden, als je je energiereserves maar op tijd aan kunt vullen, je voldoende op kunt laden.

Zoals Babette Alberda coördinator duurzame inzetbaarheid bij Philadelphia Zorg en Vitality manager van het Jaar 2019 zegt: “Er is niks mis met flink knallen, als je maar op tijd weer oplaadt. Hard werken betekent ook hard herstellen. Daar mag meer focus op zijn, bij werkgevers én werknemers.” Maar wat als dat niet het geval is en er sprake is van ongezonde stress?

Werkstress is een groot maatschappelijk probleem

Werkstress is al jaren beroepsziekte nummer 1. Een kwart van het langdurende verzuim (langer dan 6 weken) is stressgerelateerd. Dat heeft grote impact. In de eerste plaats is het heel schadelijk voor de medewerkers die de stress ervaren. Ze ervaren vaak een enorme drempel om zich ziek te melden, voelen zich schuldig en zien het als falen en dat heeft grote consequenties voor hun zelfvertrouwen en (geestelijke) gezondheid. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat momenteel uitval dreigt voor ruim vier miljoen werkende Nederlanders. Dit heeft ook te maken met de stijgende werkdruk als gevolg van de coronacrisis.

De gevolgen zijn ook groot voor organisaties: jaarlijks kost stress gerelateerd verzuim bedrijven in Nederland alleen al zo’n 2,8 miljard euro, dit zijn de kosten van zo’n 11 miljoen verzuimdagen. Één verzuimdag kost gemiddeld 250 euro en daarbovenop komt nog het productiviteitsverlies, verlies aan continuïteit en de extra werkdruk voor collega’s. Kortom: een zeer belangrijk thema om mee aan de slag te gaan op de werkvloer.

Vrouwen vallen vaker uit door stress

Bij vrouwen zijn stressgerelateerde klachten zoals (over)spanning en burn-out 1,5 keer vaker dan bij mannen reden voor ziekmelding. Uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) blijkt dat dit hogere verzuim voor een belangrijk deel te maken heeft met ongunstige arbeidsomstandigheden:

  • Vrouwen werken vaker in laagbetaalde banen en sectoren met meer baanonzekerheid zoals flexcontracten in de thuiszorg en de schoonmaak.
  • Vrouwen werken vaker in banen met weinig autonomie in combinatie met hoge werkeisen zoals in het onderwijs en de zorg. Een giftige combinatie die vaak leidt tot werkstress en uitval.
  • Ook ervaren vrouwen meer moeilijkheden om hun werk met zorgtaken te combineren doordat zorgtaken in het algemeen veel vaker bij vrouwen liggen dan bij mannen.

Werkgevers komen vaak te laat in actie

Uit een nieuw grootschalig onderzoek naar stressgerelateerd verzuim bij vrouwen, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van WOMEN Inc. en Aegon blijkt dat vrouwen die zijn uitgevallen door stress of burn-out een groot taboe ervaren op het bespreken van klachten met hun werkgever (64 procent).

Ook geeft een meerderheid van de vrouwen (60 procent) aan dat er niets werd gedaan toen zij hun klachten met hun werkgever bespraken. Hierdoor komt ondersteuning vaak te laat en is het risico op (langdurig) verzuim groot.

Download het volledige onderzoek

Het is tijd dat werkgevers rekening houden met de oorzaken van werkstress:

“Naast de toenemende werkdruk blijkt de combinatie van werk en zorg een van de belangrijkste redenen voor burn-outklachten. Dat verbaast ons niet want vrouwen nemen thuis 1,5 keer zoveel zorgtaken op zich als mannen. Het is belangrijk dat werkgevers hier oog voor hebben en zij een werknemer niet alleen zien als werknemer, maar als iemand die privé ook een leven heeft en dit bespreekbaar maken.”

Emma Lok, WOMEN Inc.

Wat is er nodig voor grip op verzuim door stress?

Hoe krijg je meer grip op stress?

“Hoewel preventie een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer, zien we dat er grote kansen liggen voor werkgevers om verzuim door stress te voorkomen” vertelt Veronique Tillemans, Directeur Inkomen Aegon. “Uit nieuw onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de vrouwen (85 procent) het gevoel heeft dat ze er zelf voor moeten zorgen niet overspannen te raken en zich niet ziek meldt (79%) maar bijvoorbeeld eerst vakantiedagen opneemt in de hoop dat de stress daardoor ‘verdwijnt’. Dit gaat vaak gepaard met schaamte en schuldgevoel. Een groot deel van deze werknemers valt uiteindelijk toch langdurig uit. Werkgevers komen vaak pas dan in actie. Tijdige signalering en continu vinger aan de pols houden is essentieel. Daar valt veel winst te behalen. Als leidinggevende weet ik: in de praktijk is dit super moeilijk.”

Check ons uitgebreide stappenplan met daarin onder meer burn-out assessment tools, werkdrukmeters en handleidingen voor het voeren van gesprekken.

Veelgestelde vragen

Wat is werkdruk?

Er is sprake van werkdruk als er een disbalans ontstaat tussen de eisen die het werk stelt aan een werknemer (de ‘taakeisen’) en de mogelijkheden die deze werknemer heeft om dat werk goed uit te voeren (de ‘regelmogelijkheden’)(bron: TNO, 2012). Belangrijke signalen voor werkdruk zijn: een werknemer lange tijd haar of zijn werk echt niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit echt niet kan leveren, én het feit dat zij of hij hier zelf niets aan kan veranderen.

Wanneer spreek je van werkstress?

Werkdruk kan tot stress leiden, als het te lang aanhoudt en iemand zich hier onvoldoende van kan herstellen en/of er te weinig energiebronnen aanwezig zijn. Voorbeelden van energiebronnen zijn: carrièremogelijkheden, steun van collega’s en leidinggevenden, participatie in besluitvorming, autonomie en feedback (bron: ArboNed, 2019).

Wanneer spreek je van een burn-out?

Een burn-out kan een een lange termijn gevolg zijn van werkstress. ArboNed verstaat onder een burn-out: ‘een langdurige negatieve, geestesgesteldheid die primair gekenmerkt wordt door uitputting en gepaard gaat met spanningsklachten, verminderd functioneren en een cynische werkhouding. De term burn-out (letterlijk vertaald: opbranden) is een metafoor die betrekking heeft op de mentale uitputting.’

Kijk voor veel gestelde vragen en meer informatie op de FAQ pagina.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan