Alle antwoorden op veelgestelde vragen over

Alle antwoorden op veelgestelde vragen over

Hieronder beantwoorden we een aantal vragen die vaak spelen als het gaat voor verzuim door stress. Staat je vraag er niet tussen? Stuur hem in via het formulier onderaan de pagina.

Stuur je vraag in via het formulier

Wat is werkdruk?

Er is sprake van werkdruk als er een disbalans ontstaat tussen de eisen die het werk stelt aan een werknemer (de ‘taakeisen’) en de mogelijkheden die deze werknemer heeft om dat werk goed uit te voeren (de ‘regelmogelijkheden’).

 

Bron:

TNO, 2012

Wanneer spreek je van werkstress?

Werkdruk kan tot stress leiden, als het te lang aanhoudt en iemand zich hier onvoldoende van kan herstellen en/of er te weinig energiebronnen aanwezig zijn. Voorbeelden van energiebronnen zijn: carrièremogelijkheden, steun van collega’s en leidinggevenden, participatie in besluitvorming, autonomie en feedback.

 

Bron:

ArboNed, 2019

Wanneer spreek je van een burn-out?

Een burn-out kan een een lange termijn gevolg zijn van werkstress. ArboNed verstaat onder een burn-out: ‘een langdurige negatieve, geestesgesteldheid die primair gekenmerkt wordt door uitputting en gepaard gaat met spanningsklachten, verminderd functioneren en een cynische werkhouding. De term burn-out (letterlijk vertaald: opbranden) is een metafoor die betrekking heeft op de mentale uitputting.’

Wat zijn de voornaamste redenen voor stress en burn-outklachten?

De oorzaken van werkdruk en werkstress kunnen heel uiteenlopend zijn. Uit recent onderzoek van Motivaction weten we dat verzuim door stress bij 81 procent van de vrouwen een duidelijke oorzaak heeft. Dat betekent dat je als werkgever het probleem bij de oorzaak kunt aanpakken! Bij 45 procent is de stress vooral werkgerelateerd bij 36 procent komt de stress vooral door zaken in het privéleven van vrouwen. Als de oorzaken vooral werk gerelateerd zijn, is toenemende werkdruk de belangrijkste reden voor burn-out klachten (63 procent). Bij vrouwen die voornamelijk om privéredenen uitvallen, is de combinatie van werk en zorgtaken de belangrijkste factor voor stressgerelateerd verzuim. 45 procent van de vrouwen met kinderen geeft dit als reden aan.

Komt verzuim door stress meer voor bij vrouwen? Zo ja, waarom?

Ja, werkende vrouwen verzuimen 1,5 keer vaker door stress dan werkende mannen. We zien dat verzuim door stress bij vrouwen samenhangt met andere zaken waar een doorbraak nodig is: de scheve verdeling van de verantwoordelijkheid voor onbetaalde zorgtaken (voor kinderen of andere naasten), maar ook de arbeidsomstandigheden in sectoren waar veel vrouwen werken. Daar is sprake van minder autonomie en hoge werkeisen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de zorg en het onderwijs.

Waarom moeten werkgevers aan de slag met verzuim door stress?

Het is een belangrijk onderwerp voor werkgevers want gelukkige werknemers leveren winst op. Niet alleen omdat ze minder vaak ziek zijn of minder kans op een burn-out hebben. Maar ook omdat ze doorgaans productiever, loyaler, creatiever en meer betrokken zijn. In 2018 kostte stressgerelateerd verzuim zo’n 2,8 miljard euro. Één verzuimdag kost gemiddeld 250 euro en daarbovenop komt nog het productiviteitsverlies, verlies aan continuïteit en de extra werkdruk voor collega’s. Kortom: een zeer belangrijk thema om mee aan de slag te gaan op de werkvloer.

Wat zijn signalen van werkstress?

ArboNed definieert de volgende signalen die kunnen wijzen op stress:

Denken:
 • Besluiteloos/piekeren
 • Concentratieproblemen
 • Verstrooid/vergeetachtig
 • Ongeïnteresseerd
 • Van hak op de tak/niets afmaken
 • Afwezig/prioriteiten verwarren
Emotie:
 • Ontevreden/prikkelbaar
 • Onzeker/ongemotiveerd
 • Agressief/desinteresse
 • Lusteloos
 • Wisselende stemming
 • Opgejaagd/schuldgevoel
Fysiek:
 • Hoofdpijn/nek- of rugpijn
 • Zweten/ slecht slapen
 • Maag- of darmklachten
 • Onrust/moe
 • Aankomen/afvallen
 • Hartkloppingen/duizeligheid
Gedrag:
 • Snel geïrriteerd/agressief
 • Meer roken/drinken/geremd
 • Meer medicijngebruik
 • Snel huilen/vaker ziekmelden
 • Ergeren aan anderen
 • Slecht presenteren/kleine ongelukjes
Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur hem in via dit formulier en we komen er bij je op terug.

Zo werkt het bij…

Werkgevers die het uitgebreid partnerverlof actief aanpakken zijn niet alleen maatschappelijk bewust en waardevol bezig, maar profileren zich hiermee ook nog als een goede en betrouwbare werkgever. Hierdoor kan er meer divers en getalenteerd personeel aangetrokken en behouden worden.

Gelukkig hoef je het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Lees de ervaringen van drie bedrijven die 100% betaald uitgebreid partnerverlof aanbieden.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan