Op weg naar inclusieve werving en selectie

Op weg naar inclusieve werving en selectie

Er is helaas geen kant en klare oplossing voor inclusieve werving en selectie. Wel is er al veel onderzoek gedaan naar welke elementen je kunnen helpen bij het ontwikkelen van een aanpak die bij jouw organisatie of team past. Tijdens het hele recruitmentproces kun je aan verschillende knoppen draaien. Hieronder vind je tips en inspiratie voor de werving, selectie, sollicitatiegesprekken en de uiteindelijke keuze.

Er is helaas geen kant en klare oplossing die je kunt toepassen om bias in werving en selectie helemaal tegen te gaan. Wel is er al veel onderzoek gedaan naar werkzame elementen die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een aanpak die bij jouw organisatie of team past. Het kost veel tijd om bias tegen te gaan in het wervings- en selectieproces, maar het is gebleken dat deze investering loont en inclusiviteit bevordert. Tijdens het hele recruitmentproces kun je aan verschillende knoppen draaien, hieronder vind je tips en inspiratie voor de werving, selectie, sollicitatiegesprekken en de uiteindelijke keuze.

Onthoud dat werving en selectie slecht een onderdeel is en dat het er uiteindelijk om gaat dat jouw organisatie inclusief is.  Dat betekent dat de afzonderlijke interventies ook moeten worden verankerd in het beleid en de werkprocessen van de organisatie, dat je moet werken aan een inclusieve cultuur en dat mensen met een leidinggevende positie het goede voorbeeld geven.

» Lees het artikel over inclusief werkgeverschap

1.

Werving

Uit onderzoek blijkt dat bias vooral een grote rol speelt aan het begin van het sollicitatieproces en daarmee bepalend is voor de rest van de procedure. Als er in de werving al niet bewust wordt stilgestaan bij inclusiviteit en diversiteit, is het moeilijk dit later in het proces recht te trekken.

Zorg voor een inclusieve vacaturetekst

Eén van de belangrijkste elementen in het wervingsproces is de vacaturetekst. Hier kan bias een grote rol spelen en daarom is het belangrijk om goed op taalgebruik te letten. Maak bijvoorbeeld de vereisten inclusiever door te verwijzen naar gedrag in plaats van eigenschappen. Ten eerste verstaat iedereen iets anders onder bepaalde eigenschappen, zoals een ‘doorpakker’ of ‘teamplayer,’ en voelen zich hierdoor niet direct aangesproken. Wees daarom specifiek in de vereisten, zoals in dit voorbeeld: “Het is belangrijk dat je goed kunt samenwerken, feedback kunt geven en ontvangen binnen je team en kunt reflecteren op eigen functioneren.”

Verder kan het verwijzen naar eigenschappen in plaats van gedrag een stereotyperend beeld oproepen, waardoor mensen (bewust of onbewust) afgeschrikt worden en niet op de vacature reageren. Zo is gebleken dat als functie-eisen worden neergezet als eigenschap, mannen zich eerder aangesproken voelen door de vacaturetekst dan vrouwen. Daarnaast focus je door te vragen naar gedrag meer op de competenties van een sollicitant. Maak specifiek geformuleerde vereisten meer open door bijvoorbeeld te zeggen:  “je kunt onze klanten mondeling effectief te woord staan” in plaats van “uitstekende Nederlandse taalbeheersing”.

Daarbij is het goed om, indien mogelijk, doorgroeimogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden in de vacaturetekst te benoemen. Zo kan het benoemen van verlofmogelijkheden de functie aantrekkelijker maken voor bijvoorbeeld vrouwen om op de vacature te solliciteren. Verder is gebleken dat professionals met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland een relatief groot belang hechten aan mogelijkheden om door te groeien en/of bij te leren.

Bij het schrijven van een vacaturetekst, is het ook van belang om te letten op ‘genderspecifiek taalgebruik’. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen zich meer dan mannen laten afschrikken door bepaald taalgebruik. Gebruik feminiene woorden zoals “samenwerken”, “betrokken” of “betrouwbaar” in plaats van masculiene woorden zoals “resultaatgericht”, “presteren” of “een commerciële topper”. Daarnaast is bekend dat vrouwen pas reageren op een vacaturetekst als ze voldoen aan alle functie-eisen. Terwijl mannen al solliciteren als ze aan 6 van de 10 eisen voldoen. Het kan daarom een goed idee zijn om minder functie-eisen op te nemen in je vacature, bijvoorbeeld 5 in plaats van 10. Dan is de kans groter dat een kandidaat zich in meer eisen herkent.

Er bestaat inmiddels technologie om bias in vacatureteksten op te sporen, door bijvoorbeeld aan te geven wat genderspecifieke woorden zijn. Ondanks deze technologie, is het altijd goed om vacatureteksten te laten lezen en checken door anderen, zoals werknemers of experts.

Zet de vacature op andere plekken uit

Bij het wervingsproces doet het er ook toe waar je de vacaturetekst uitzet. Werf niet alleen maar binnen je eigen netwerk, via je eigen website en LinkedIn maar zet ook andere kanalen in, zoals netwerken als OneWorld, en Colourful People, Emma at Work, Echo, AGORA-Netwerk of Motopp. Werkzoekenden met een niet-westerse migratieachtergrond maken relatief vaak gebruik van jobsites en uitzendbureaus.

Denk aan de profilering van jouw organisatie:

Zoals eerder aangegeven is de sollicitatieprocedure slechts een onderdeel van het inclusiever en diverser maken van een bedrijf. Het gaat er ook om welke cultuur er verder heerst binnen een organisatie. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je een ‘inclusiviteit statement’ duidelijk vindbaar op de website hebt staan. Daarnaast is het belangrijk om op te letten of de beelden die op de website staan inclusiviteit en diversiteit reflecteren. Staan er alleen maar mannen in de fabriek te werken en nemen alle vrouwen op de foto’s de telefoon op? Of zijn de werknemers op de foto’s grotendeels wit, jong en zonder (arbeids)beperking?  Dit kan ook bepalend zijn of iemand solliciteert op een functie. Hierbij adviseren we wel om het beeld over te laten komen met de realiteit, wanneer een organisatie geen divers personeelsbestand heeft kan het dus dat er geen diversiteit op het beeld getoond wordt. Dan kun je op je website wel expliciet schrijven over het beleid dat je voert om diversiteit te bevorderen en aandacht besteden aan welke gewoontes en gebruiken er zijn op kantoor. Welke feestdagen vier je bijvoorbeeld op werk? Staan deze vast, of geef je werknemers de mogelijkheid om hier flexibel mee om te gaan, door bijvoorbeeld tijdens Hemelvaart te werken maar tijdens het Suikerfeest vrij te zijn.

2.

Selectie

Na het wervingsproces, speelt bias ook een rol in de selectie van kandidaten die op gesprek mogen komen. Hoe zorg je ervoor dat het selectieproces vrij van bias blijft?

Stel een sollicitatiecommissie op:

Mensen in een sollicitatiecommissie kunnen elkaar in hun beoordeling van de kandidaten controleren op bias. Train deze commissies ook hun eigen bias te herkennen. Zorg ervoor dat de mensen die aan de slag gaan met de selectie zelf ook divers zijn, want mensen nemen snel mensen aan die op ze lijken.

Zet de Rooney Rule in:

Door deze regel toe te passen, zorg je ervoor dat er minstens twee kandidaten uit een diversiteitsgroep wordt uitgenodigd voor het gesprek. Hierdoor wordt de kans dat iemand uit die diversiteitsgroep de baan krijgt, groter. Anne de Haij, directeur Stedelijk Museum Schiedam, vertelt in haar interview meer over haar ervaringen met de Rooney Rule

Naar wie ben je op zoek?

Probeer in de selectie van kandidaten je opnieuw af te vragen wat je echt nodig hebt binnen jouw bedrijf. Vergelijk sollicitanten hierbij niet met de vorige werknemer die de positie bekleedde maar vraag je af wat een bepaald team nodig heeft en welke kandidaat daar complementair op kan zijn. Zorg ervoor dat je open staat voor veranderingen. Gaat er bijvoorbeeld een senior manager weg bij de organisatie, vraag je dan af of je weer een senior manager nodigt hebt op die plek, of dat het ook een junior zou kunnen zijn

3.

Sollicitatiegesprekken

Hoe kun je ervoor zorgen dat een ‘klik’ met een kandidaat of bepaalde aannames over deze persoon tijdens een sollicitatiegesprek niet een grotere rol gaan spelen dan iemands kwaliteiten? Onderzoek wijst uit dat de belangrijkste oplossing hiervoor ligt in de structuur van het gesprek.

Zorg voor een goede structuur:

Het is bewezen dat bij gestructureerde en gestandaardiseerde sollicitatiegesprekken bias een minder grote rol speelt. Stel van tevoren vaste vragen op die je bij iedere sollicitant stelt. Hierbij kan een beperkt aantal aanvullende vragen worden gesteld die niet van tevoren vastliggen. Hierdoor kan je verschillende gesprekken beter met elkaar vergelijken.

Bespreek bevindingen niet onderling

Als je verschillende gespreksrondes hebt, bespreek dan je bevindingen tussen de rondes niet met de mensen die de volgende ronde doen. Dan loop je het risico hen te beïnvloeden. Laat de leden van de selectiecommissie de kandidaten los van elkaar via een scoresysteem beoordelen voordat ze de scores met elkaar bespreken. En laat tot slot bij de uiteindelijke bespreking de eindbeslisser/leidinggevende niet als eerst haar/zijn bevindingen delen omdat zij de anderen kunnen beïnvloeden.

4.

Uiteindelijke keuze

Als het goed is hebben inclusie en diversiteit centraal gestaan in het volledige werving- en selectieproces. Het zou zonde zijn als bij de definitieve keuze van een geschikte kandidaat bias alsnog een rol gaat spelen. Daarom is het belangrijk tot de laatste fase van het sollicitatieproces scherp te blijven op de rol die bias mogelijk speelt.

Gebruik een criteria tabel:

Om te voorkomen dat werkgevers in hun definitieve keuze afgaan op onderbuikgevoelens en de persoon kiezen met wie zij de beste ‘klik’ hebben, is het goed om voorafgaand aan het gesprek een beoordelingstabel op te zetten. Door gebruik te maken van zogeheten ‘anchored rating scales’ en vooraf opgestelde beoordelingsmatrices, focus je meer op de functie-eisen. Deze ‘anchored rating scales’ geven een duidelijke definitie van prestatiedimensies en op basis hiervan krijgt een sollicitant een bepaalde score en beoordeling toegewezen. Beoordeel in het sollicitatieproces ‘parallel’: noteer de score meteen, per vraag. Het beste is om de score direct voor jezelf en anderen af te schermen, om er voor te zorgen dat niemand bij vervolgvragen wordt beïnvloed door eerder gegeven scores.

Blijf scherp:

Het is belangrijk om gedurende het sollicitatieproces, maar ook bij het maken van een definitieve keuze, kritisch te blijven op werving en selectie binnen jouw bedrijf of organisatie. Blijf tijdens de werving, selectie, sollicitatiegesprekken en een uiteindelijke keuze reflecteren op waarom kandidaten zijn geselecteerd of afgewezen.

Artificial intelligence in werving en selectie:

Steeds vaker zetten organisaties artificial intelligence in bij werving en selectie.  Bijvoorbeeld door algoritmes in te zetten bij het selecteren van kandidaten of door games, linguïstische assessments of leiderschapstesten te gebruiken naast of in plaats van sollicitatiegesprekken. Hierbij moet ook gelet worden op de bias die algoritmes kunnen overnemen van mensen, zoals duidelijk wordt in het onderzoek dat WOMEN Inc. deed: AI, Gender en de Arbeidsmarkt.

Lees er alles over in dit artikel

Verder lezen? Met de tips hierboven kun je van start. Om je verder te verdiepen raden we aan deze bronnen te gebruiken:

 

Of ga aan de slag met deze organisaties:

Onthoud dat werving en selectie slechts een onderdeel is en dat het er uiteindelijk om gaat dat jouw organisatie inclusief is. Dat betekent dat de afzonderlijke interventies ook moeten worden verankerd in het beleid en de werkprocessen van de organisatie, dat je moet werken aan een inclusieve cultuur en dat mensen met een leidinggevende positie het goede voorbeeld geven.

» Lees het artikel over inclusief werkgeverschap


» Lees over inclusieve competenties

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan