In 7 stappen
naar succesvol partnerverlof

Hoe zorg je ervoor dat partnerverlof in jouw organisatie op een succesvolle manier wordt ingevoerd?
Lees onze tips!

In 7 stappen
naar succesvol partnerverlof


Hoe zorg je ervoor dat partnerverlof in jouw organisatie op een succesvolle manier wordt ingevoerd?
Lees onze tips!
Werknemers hebben met de invoering van de WIEG vanaf 1 juli recht op 5 weken extra partnerverlof, dit komt bovenop de huidige 5 dagen. Hoe kun je ervoor zorgen dat partnerverlof in jouw organisatie op een succesvolle manier wordt ingevoerd, zodat het winst oplevert voor jouw werknemers én voor jouw organisatie?

 

TNO, Pro Parents, VDRS, Great Place to Work en WOMEN Inc. hebben wetenschappelijk onderzoek, interviews met vaders en ervaringen van werkgevers geanalyseerd en gebundeld in een whitepaper met 7 stappen naar succesvol partnerverlof.

1.

Maak het verlof onderdeel van een algemene visie op family friendly werkgeverschap

Ga verder dan het alleen doorvoeren van langer partnerverlof en zorg dat partnerverlof onderdeel is van een bredere visie binnen je organisatie. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het geven van meer flexibiliteit in aangepaste werktijden en werklocatie, maar ook door training en coaching van medewerkers en het actief aanbieden en bekendmaken van verlofmogelijkheden. Op deze manier draag je bij aan een meer tolerante houding ten opzichte van het combineren van werk en gezin in je organisatie.

3.

Maak het verlof bekend in de hele organisatie

Het tijdig en proactief communiceren, vergroot de kans dat het verlof daadwerkelijk wordt opgenomen. Zorg ervoor dat leidinggevenden goed geïnformeerd zijn en op tijd in gesprek gaan met werknemers die een kind krijgen. En informeer je werknemers rechtstreeks, bijvoorbeeld via een informatie mail of via intranet.

5.

Zorg dat de overdracht van werkzaamheden goed geregeld wordt

Het verlof is planbaar en je kunt er als werkgever dus op tijd op anticiperen. Ga daarvoor in gesprek met je medewerker en bespreek welke werkzaamheden/taken er moeten worden overgedragen. Zorg er vervolgens voor dat je hierin ook oplossingen biedt.

2.

Maak het verlof 100% betaald

Met de WIEG hebben partners per 1 juli 2020 recht op in totaal maximaal zes weken verlof na de geboorte van hun kind. De eerste week is 100 procent betaald, de overige vijf weken zijn 70 procent betaald. De financiële consequenties van het verlof spelen een zeer belangrijke rol in de keuze voor partners om wel of geen verlof op te nemen. Door het verlof volledig te betalen maak je het voor al jouw medewerkers een reële optie.

4.

Stimuleer dat partners het verlof in één keer opnemen

Het uitgebreide verlof kan verspreid worden opgenomen maar half-time fathering ofwel parttime verlof kan juist extra stress geven, omdat het gevoel kan ontstaan dat je zowel op het werk als thuis niet echt aanwezig kunt zijn. Neem als werkgever een meedenkende en stimulerende rol in bij het plannen van het verlof met toekomstige ouders.

6.

Zorg dat het verlof onderdeel wordt van de bedrijfscultuur

De cultuur binnen jouw organisatie is van grote invloed op het succes van partnerverlof. Ga na of het in jouw organisatie voor alle medewerkers (vrouwen én mannen) acceptabel is om soms je gezin te prioriteren en of mensen ook goede werknemers zijn (en promotie maken) als ze af en toe afwezig zijn door de zorg voor kinderen.

7.

Zorg dat leidinggevenden hun voorbeeldrol pakken

De leidinggevenden in jouw organisatie hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Stimuleer hen om hun voorbeeldrol ook te nemen als het gaat om de combinatie werk en zorg en het opnemen van verlof. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen meer gebruik maken van verlof wanneer ze een leidinggevende hebben die zelf verlof heeft opgenomen.

1.

Maak het verlof onderdeel van een algemene visie op family friendly werkgeverschap

Ga verder dan het alleen doorvoeren van langer partnerverlof en zorg dat partnerverlof onderdeel is van een bredere visie binnen je organisatie. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het geven van meer flexibiliteit in aangepaste werktijden en werklocatie, maar ook door training en coaching van medewerkers en het actief aanbieden en bekendmaken van verlofmogelijkheden. Op deze manier draag je bij aan een meer tolerante houding ten opzichte van het combineren van werk en gezin in je organisatie.

2.

Maak het verlof 100% betaald

Met de WIEG hebben partners per 1 juli 2020 recht op in totaal maximaal zes weken verlof na de geboorte van hun kind. De eerste week is 100 procent betaald, de overige vijf weken zijn 70 procent betaald. De financiële consequenties van het verlof spelen een zeer belangrijke rol in de keuze voor partners om wel of geen verlof op te nemen. Door het verlof volledig te betalen maak je het voor al jouw medewerkers een reële optie.

3.

Maak het verlof bekend in de hele organisatie

Het tijdig en proactief communiceren, vergroot de kans dat het verlof daadwerkelijk wordt opgenomen. Zorg ervoor dat leidinggevenden goed geïnformeerd zijn en op tijd in gesprek gaan met werknemers die een kind krijgen. En informeer je werknemers rechtstreeks, bijvoorbeeld via een informatie mail of via intranet.

4.

Stimuleer dat partners het verlof in één keer opnemen

Het uitgebreide verlof kan verspreid worden opgenomen maar half-time fathering ofwel parttime verlof kan juist extra stress geven, omdat het gevoel kan ontstaan dat je zowel op het werk als thuis niet echt aanwezig kunt zijn. Neem als werkgever een meedenkende en stimulerende rol in bij het plannen van het verlof met toekomstige ouders.

5.

Zorg dat de overdracht van werkzaamheden goed geregeld wordt

Het verlof is planbaar en je kunt er als werkgever dus op tijd op anticiperen. Ga daarvoor in gesprek met je medewerker en bespreek welke werkzaamheden/taken er moeten worden overgedragen. Zorg er vervolgens voor dat je hierin ook oplossingen biedt.

6.

Zorg dat het verlof onderdeel wordt van de bedrijfscultuur

De cultuur binnen jouw organisatie is van grote invloed op het succes van partnerverlof. Ga na of het in jouw organisatie voor alle medewerkers (vrouwen én mannen) acceptabel is om soms je gezin te prioriteren en of mensen ook goede werknemers zijn (en promotie maken) als ze af en toe afwezig zijn door de zorg voor kinderen.

7.

Zorg dat leidinggevenden hun voorbeeldrol pakken

De leidinggevenden in jouw organisatie hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Stimuleer hen om hun voorbeeldrol ook te nemen als het gaat om de combinatie werk en zorg en het opnemen van verlof. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen meer gebruik maken van verlof wanneer ze een leidinggevende hebben die zelf verlof heeft opgenomen.

interview

“Ik moedig andere werkgevers aan om het partnerverlof aan te vullen tot 100% betaling. Dit is het moment dat je daarvoor initiatief kunt tonen.”

Ulla Ellens, HR Business Partner bij Coca-Cola Nederland
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan