Alle antwoorden op veelgestelde vragen over het partnerverlof

Alle antwoorden over het partnerverlof

Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom de uitbreiding van het partnerverlof.  Geen zorgen: hieronder beantwoorden we ze (bijna) allemaal. Staat je vraag er niet tussen? Stuur hem in via het formulier onderaan de pagina.

Stuur je vraag in via het formulier

1. Ik zie veel verschillende termen voorbij komen. Is er een verschil tussen partnerverlof, vaderschapsverlof en geboorteverlof?

Er worden inderdaad verschillende termen gebruikt om het verlof rond de geboorte van een kind aan te duiden. Geboorteverlof is het verlof dat partners krijgen direct na de geboorte van hun kind. Het mooie van de uitbreiding van het verlof is juist dat het verlof opgenomen kan worden als de moeder weer aan het werk gaat. Zo kan de partner zelf de zorg op zich nemen. Daarom spreken wij liever van partnerverlof. Wij kiezen er daarnaast voor de term partnerverlof in plaats van vaderschapsverlof te gebruiken omdat partners die gebruik maken van het verlof niet altijd vaders zijn.

» Wat is de WIEG?

2. Wat is de definitie van partner in ‘partnerverlof’?

Mensen worden gerekend tot de partner van de moeder als:

  • ze met haar getrouwd zijn;
  • ze geregistreerd partner zijn;
  • ze ongehuwd met haar samenwonen;
  • ze haar kind erkennen.

 

Bron:
Rijksoverheid

3. Wie betaalt het geboorteverlof? En het aanvullende partnerverlof?

Het geboorteverlof (5 dagen) wordt betaald door de werkgever. Het aanvullend partnerverlof (maximale duur 5 weken, 70% betaald) wordt betaald door het UWV. Werkgevers moeten voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. In de aanvraag kan je als werkgever aangeven of het UWV de uitkering aan de werkgever of direct aan de werknemer moet uitbetalen. Als werkgevers ervoor kiezen om het aan te vullen tot 100% is dit voor hun rekening.

Bron:
UWV

4. Waarom adviseren jullie om het aanvullend partnerverlof aan te vullen tot 100%?

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans heeft om voor een langere periode voor hun pasgeboren kind te zorgen. Het feit dat de overheid slechts 70% van het loon uitkeert voor een periode van 5 weken, heeft als gevolg dat dit voor sommige mensen om financiële redenen niet mogelijk is. Om het partnerverlof voor iedereen toegankelijk te maken stimuleren wij werkgevers daarom om de uitkering aan te vullen.

» In 7 stappen naar succesvol partnerverlof

5. Bij ons in de organisatie geven veel werknemers, voornamelijk mannen, aan dat ze liever aan het werk blijven dan dat ze het verlof opnemen. Dat is dan toch hun eigen verantwoordelijkheid?

Iedereen moet voor zichzelf beslissen hoe die omgaat met het verlof. Vaak hebben mensen, en dan met name mannen, echter het gevoel dat lang verlof opnemen negatieve gevolgen kan hebben voor hun carrièrekansen of aanzien in de organisatie. Het is daarom belangrijk dat in de cultuur van een organisatie duidelijk wordt gemaakt dat dit niet het geval is, en het partnerverlof gestimuleerd wordt. De keuze is daarna aan ieder voor zich.

6. Hebben zzp’ers recht op (aanvullend) partnerverlof?

Nee, de overheid financiert niet het partnerverlof van zzp’ers. Dit is een belangrijk lobby-punt voor WOMEN Inc. Wanneer we willen dat zowel mannen als vrouwen betaald werk en onbetaalde zorg moeten kunnen combineren, moet het aanvullende partnerverlof ook voor zzp’ers gaan gelden.

7. Mijn werknemer wil het aanvullend partnerverlof pas 3 maanden na de geboorte van zijn kind opnemen. Mag dat?

Dat mag. De werknemer moet de verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Verlofweken die na die periode niet zijn opgenomen, komen te vervallen.

8. Op welke andere soorten verlof kan een medewerker recht hebben?

Niet iedere medewerker die een kind krijgt valt onder de regeling van het partnerverlof. In andere gevallen kunnen werknemers recht hebben op zwangerschaps-, adoptie-, of pleegzorgverlof. Iemand die zwanger is heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken in totaal. Daarnaast kan een werknemer recht hebben op verlof in het geval van adoptie of pleegzorg als; a. de adoptie is uitgesproken door de rechtbank; b. als het kind ingeschreven staat op het adres van de pleegouder.

Meer informatie over zwangerschaps- en bevallingsverlof: Rijksoverheid

Meer informatie over adoptie- en pleegzorgverlof: Rijksoverheid

9. Hoe is het partnerverlof geregeld in andere landen?

Voor de invoering van de WIEG stond Nederland ver achter het gemiddelde van landen die verbonden zijn aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In de lengte van het verlof is de uitbreiding een belangrijke doorbraak maar het kan natuurlijk nog beter: in Duitsland kunnen ouders 12 maanden vrij nemen, in Noorwegen 47 weken. De gemiddelde duur van het partnerverlof in OESO-landen was in 2015 8 weken. Daar zit Nederland na invoering van de WIEG nog steeds onder. Bovendien zien we dat het verlof in andere landen veel vaker 100% betaald is. Daarin lopen we dus echt nog achter.
In Zweden krijgen ouders bijvoorbeeld 480 dagen om te verdelen, 100% betaald.

» Lees de column van Ruben Brunsveld over partnerverlof in Zweden

10. Welke hulpmiddelen/tools zijn er beschikbaar voor werkgevers om het partnerverlof uit te breiden?

Er zijn verschillende online bronnen beschikbaar waar je terecht kunt voor meer informatie:

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur hem in via dit formulier en we komen er bij je op terug.

Zo werkt het bij…

Werkgevers die het uitgebreid partnerverlof actief aanpakken zijn niet alleen maatschappelijk bewust en waardevol bezig, maar profileren zich hiermee ook nog als een goede en betrouwbare werkgever. Hierdoor kan er meer divers en getalenteerd personeel aangetrokken en behouden worden.

Gelukkig hoef je het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Lees de ervaringen van drie bedrijven die 100% betaald uitgebreid partnerverlof aanbieden.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan