Interview

Interview


Myriam Lingeman

Bedrijf: &samhoud
Functie: Head of People
Aantal medewerkers: 104

Lees verder

We krijgen tijdens sollicitaties wel eens reacties van sollicitanten, dat ze gehoord hebben dat wij twee maanden partnerverlof aanbieden. Ze vinden dat bijzonder en geven het als extra reden om bij ons te komen solliciteren.

Zo werkt het bij &samhoud 

Myriam Lingeman is Head of People bij &samhoud, een consultancybureau met 104 medewerkers. Al sinds 2006 bieden zij de mogelijkheid om twee maanden partnerverlof op te nemen, 100% betaald. Ze merken dat dit een positief effect heeft op de uitstraling van hun bedrijf: “We krijgen tijdens sollicitaties wel eens reacties van sollicitanten, dat ze gehoord hebben dat wij twee maanden partnerverlof aanbieden. Ze vinden dat bijzonder en geven het als extra reden om bij ons te komen solliciteren.”

 

Uitgebreid en 100% betaald partnerverlof geeft ouders de ruimte om in gesprek te gaan over huishoudelijke taken en deze goed te verdelen.

Waarom hebben jullie gekozen voor de uitbreiding van het partnerverlof?

“Onze filosofie is ‘together we build a brighter future’. Wij willen de wereld wat mooier maken en dat doen we op heel veel verschillende manieren. Een van die punten is dat we het belangrijk vinden om een goede werkgever te zijn. Wij geloven dat een goede werkgever mensen in hun kracht zet en laat doen waar ze goed in zijn. Dat zorgt voor gemotiveerde medewerkers die blij en gelukkig zijn op hun werk. Het partnerverlof draagt daaraan bij.”

“Vanuit goed werkgeverschap vinden wij een gelijkwaardige man-vrouw balans belangrijk. Uitgebreid en 100% betaald partnerverlof geeft ouders de ruimte om in gesprek te gaan over huishoudelijke taken en deze goed te verdelen. Daarnaast heeft het krijgen van een kindje zo’n enorme impact op je leven, dat we het belangrijk vinden dat ouders die eerste periode samen ervaren. En daar kan je die twee maanden dus goed voor gebruiken.”

Hoe wordt er intern op het verlof gereageerd?

“Er wordt heel positief op gereageerd, onze medewerkers waarderen het zeer. Soms denken ze aan het begin: nou, het is niet nodig. Maar als ze eenmaal die twee maanden thuis zijn geweest zeggen ze vaak: ik ben zo blij dat ik het wel heb gedaan en dat ik die twee maanden thuis mocht zijn. Het past ook in onze filosofie. Wij werken vanuit de kernwaarden intensiteit, authenticiteit, vriendschap en joy. Daar nemen we mensen ook op aan, dus onze medewerkers hebben gevoel voor deze kernwaarden. Uitgebreid partnerverlof past daar goed bij. Het zit in onze cultuur verweven dat we dit onze medewerkers gunnen.”

Zijn er ook medewerkers die het verlof niet willen opnemen?

“Iedereen die een kindje heeft gekregen heeft er gebruik van gemaakt. Het is al wel voorgekomen dat iemand bij het derde kind aangeeft het verlof niet nodig te hebben. Dan gaan wij met diegene het gesprek aan. Wij kunnen iemand natuurlijk niet dwingen, maar geven wel aan dat wij het belangrijk vinden. Als je dan in gesprek gaat en vraagt naar de reden, dan komt vaak naar boven dat de medewerkers zich bezwaard voelen dat ze voor de derde keer partnerverlof opnemen. Daar praten we dan over door, want bezwaard voelen vinden wij absoluut geen reden om het niet te doen.”

medewerker van & samhoud

“Ik dacht tijdens mijn verlof continu: hoe doen mensen dit die niet lang met verlof kunnen? Ik dacht daarbij zowel aan vrouwen die dan in hun eentje zorgen voor een pasgeboren baby, als aan partners die met een giga slaaptekort en tegenzin moeten werken. Ik ben mijn werkgever er mega dankbaar voor, maar ik vind het eigenlijk ook gewoon verstandig. Ik geloof niet dat je als werkgever veel aan een werkende vader hebt die niet slaapt en de hele dag aan zijn kind thuis denkt. Na de twee maanden verlof had ik ook echt zin om weer aan het werk te gaan.”

Arthur van Dinther, Medior Consultant &samhoud

 

Ik vraag me af hoe efficiënt en effectief iemand op zijn of haar werk is als we deze twee maanden niet zouden aanbieden.

Hoe hebben jullie de uitbreiding van het partnerverlof aangepakt?

“Wij hebben daar eigenlijk niet heel veel stappen in hoeven zetten. Het salaris loopt gewoon door. Het belangrijkste dat geregeld moet worden is dat iemands werk wordt overgenomen. Gelukkig is er genoeg tijd om het werk goed over te dragen. Werkgevers en bedrijven kunnen daar huiverig over doen maar dat is niet terecht. Waarom kan een vrouw wel met zwangerschapsverlof maar haar partner niet? Als je het voor de moeder kan regelen, dan kan dat toch ook voor haar partner? Er gaat dan natuurlijk wel een grotere groep met verlof. Dat heeft zeker financiële consequenties en dat zorgt voor wat extra regelwerk. Maar het levert je als werkgever ook een heleboel op.”

Kun je daar voorbeelden van geven?

“De grootste winst is een gelukkige en dankbare medewerker. Iemand die lekker in zijn vel zit, die betrokken is en zijn werkgever waardeert. Wij geven veel, maar we krijgen er ook veel voor terug. Ik vraag me af hoe efficiënt en effectief iemand op zijn of haar werk is als we deze twee maanden niet zouden aanbieden. Als je dan net een baby thuis hebt en je nog moe en vol adrenaline bent. Een goede work-life balance is gewoon heel erg belangrijk. Daarnaast krijgen we ook wel eens reacties van mensen die bij ons komen solliciteren. Dat ze gehoord hebben dat wij twee maanden betaald partnerverlof aanbieden en dat ze de filosofie erachter zo mooi vinden en zelfs dat het een reden is om bij ons te komen solliciteren.”

Hebben jullie gekeken naar de financiële gevolgen?

“Ik krijg die vraag wel eens vaker, maar geld is niet onze motivatie om dit te doen. Ik denk niet dat de baten direct in geld uit te drukken zijn, maar wij geloven dat dit goed is om te doen, dat zit in onze filosofie en is niet te vertalen naar euro’s.”

Zijn er nog vervolgstappen rond (partner)verlof die jullie willen zetten?

“Niet direct, al kijken we wel breder naar ons beleid rond verlof. Verlof voor medewerkers die geen partner hebben of geen kinderwens hebben. We kijken dan bijvoorbeeld naar de mogelijkheid voor een sabbatical. Dat is geen beleid, maar iets dat we één op één met medewerkers bespreken. Het is wel eens voorgekomen dat iemand op deze manier een sabbatical heeft genomen.”

Heb je tips voor andere werkgevers die (met ingang van de WIEG) uitgebreid partnerverlof moeten gaan bieden?

“Niet bang zijn. Uiteindelijk levert het je heel veel op. Ik zou niet teveel in “what if” scenario’s gaan denken, het is toch ontzettend leuk om dit te kunnen aanbieden! Ik snap dat ik niet in de portemonnee van andere bedrijven kan kijken. Maar nogmaals, je krijgt er een ontzettend gemotiveerde en dankbare medewerker voor terug. Daarin is de wisselwerking tussen werkgever en medewerker ook belangrijk. Je geeft veel als werkgever, maar krijgt van de medewerker ook weer veel terug.”

Wat is nu de status van het onderzoek?

“AnalitiQs heeft de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd in september dit jaar. Nader onderzoek is nodig, want er blijken verschillen tussen mannen en vrouwen te zijn in twee van onze salarisschalen. De nadere analyse is nodig om te kijken of dit verschil te verklaren is, of dat er sprake is van ongelijke beloning. Deze analyse zal klaar zijn aan het eind van dit jaar. We zijn nog niet naar buiten getreden met onderzoeksresultaten; het onderzoek moet eerst nog verder gebracht worden. Intern zijn de resultaten besproken binnen HR. Er blijken verschillen tussen vrouwen en mannen te zitten in twee van onze salarisschalen. Nadere analyse is nodig om te kijken of dit verschil te verklaren is.”

Zijn jullie bezwaren tegengekomen bij werknemers?

“Tot op heden hebben we geen bezwaren gehoord of drempels ervaren bij onze werknemers. Wat helpt is consequent communiceren over de gelijkheid die we willen bereiken, het ‘un-biasen’ van onze werkprocessen, het benadrukken van het belang van een veilige werkomgeving waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn, en de ontoelaatbaarheid van niet-inclusief gedrag. Wanneer dat helder is, zal het niemand verrassen dat we investeren in onszelf en dat we willen weten of we gelijk belonen voor gelijk werk. Wanneer de onderzoeksresultaten definitief zijn en breed gecommuniceerd gaan worden, gaan we ervaren of er drempels opgeworpen worden of bezwaren worden geuit.”

Hoe gaan jullie verder met het onderwerp?

“Op Equal Pay Day gaan we vanuit het programma aandacht schenken aan de dag en het onderzoek dat gaande is. Ik denk aan Instagram en LinkedIn, een interne nieuwsbrief over Diversiteit & Inclusie en een bericht van het MT en HR. De definitieve resultaten van de analyse zullen (mogelijk) vragen om actie; dit leg ik aan het einde van het jaar voor aan het MT en HR waarna het naar ons bestuur gaat voor besluitvorming.”

 

Er blijken verschillen tussen vrouwen en mannen te zitten in twee van onze salarisschalen. Nadere analyse is nodig om te kijken of dit verschil te verklaren is.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan