Interview

Interview


Maarten Edixhoven

Bedrijf: Aegon
Functie: Chief Executive Officer

Lees verder

Waarom zou je een kans op meer diversiteit willen missen? Uit allerlei onderzoeken blijkt: hoe diverser je teams zijn, hoe beter je presteert.

 

Zo werkt het bij Aegon

In juli 2018 werden verzekeraar Aegon en de vakbonden het eens over een nieuwe cao. Daarin zijn, voor het eerst in Nederland, uitdrukkelijk afspraken gemaakt over gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Inmiddels heeft Aegon onderzoek gedaan naar beloningen van vrouwen en mannen bij het bedrijf. We spraken de toenmalige CEO van Aegon Maarten Edixhoven over het onderzoek, de resultaten en de volgende stappen.

 

Je kan niet beweren dat je gelijke beloning belangrijk vindt en vervolgens niet durven kijken naar hoe je het zelf aanpakt.

Wat was voor jou de aanleiding van dit onderzoek?

“Ik vond het niet meer dan logisch. In 2019 is het honderd jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen, het wordt tijd! Mijn ervaring is dat vrouwen minder snel over hun salaris beginnen dan over hun verantwoordelijkheden. Daarom hebben we dit in 2018 bij het cao-overleg met de bonden meteen omarmd. Eerlijk gezegd zag ik dat niet als iets nieuwswaardigs, maar toen de NOS een interview met mij wilde voor het achtuurjournaal bleek dat het wel te zijn.”

We horen vaak dat werkgevers bepaalde drempels zien voor een dergelijk onderzoek. Zoals hoge kosten, privacy, de tijdsinvestering en eventuele negatieve resultaten. Is dit herkenbaar?

“Zeker, die bezwaren hoorde ik van andere bedrijven en CEO’s ook. Zo van: ‘Goh, dat jullie dat aandurven, en wat nou als er uitkomt dat jullie niet gelijk betalen?’ Ik heb vanaf het begin af aan gedacht: als dat het geval blijkt te zijn, dan gaan we daar meteen wat aan doen. Je kan niet beweren dat je gelijke beloning belangrijk vindt en vervolgens niet durven kijken naar hoe je dat zelf aanpakt.”

Hoe hebben jullie het onderzoek aangepakt? Waarom hebben jullie gekozen voor een externe partij voor analyse en niet inhouse?

“We hebben ervoor gekozen om een extern bureau, AnalitiQs, dit onderzoek uit te laten voeren. Zij zijn gespecialiseerd in het analyseren van HR-data en weten hoe ze een onderzoek als dit op een goede manier aan kunnen pakken. Daarnaast wil je niet dat je, linksom of rechtsom, je eigen vlees aan het keuren bent.”

Wat waren de belangrijkste uitkomsten?

“Bij Aegon verdienen mannen en vrouwen gemiddeld hetzelfde loon voor hetzelfde werk. In sommige categorieën verdienen vrouwen zelfs meer dan mannen, in andere minder. Er is wel een nominaal beloningsverschil: mannen verdienen ongeveer 900 euro per maand meer dan vrouwen. Dit nominale beloningsverschil is er met name omdat mannen oververtegenwoordigd zijn in de hogere functies. Dat wil ik veranderen, ik vind dat daar meer vrouwen moeten komen te zitten.”

Wat vind je van deze resultaten?

“Ik ben blij dat we mannen en vrouwen voor hetzelfde werk hetzelfde betalen. Maar de gelijke vertegenwoordiging is nog niet goed genoeg. Voor een deel is dat historisch te verklaren: zeker in de financiële dienstverlening waren vrouwen lange tijd ondervertegenwoordigd. Deze ‘erfenis’ draagt ook Aegon met zich mee. We zien dat tij deels uit zichzelf keren, vrouwen hebben steeds vaker een opleiding in bijvoorbeeld IT of financiën, maar we zetten er ook actief op in om meer vrouwen op hogere functies te krijgen.”

 

Ik wil breder kijken naar hoe we als bedrijf met diversiteit omgaan.

Wat waren veelgehoorde reacties op het onderzoek, intern en extern?

“Eigenlijk vooral dat men het stoer vindt dat we dit onderzoek hebben aangedurfd. Toen de resultaten bekend waren was het natuurlijk fijn om te zien dat we daadwerkelijk gelijk belonen. Maar dat wisten we van tevoren niet. We haalden in 2018 het nieuws omdat we dit als eerste bedrijf in Nederland afspraken. De FNV was erg enthousiast en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ons vorig jaar bezocht op Equal Pay Day.”

Wat zijn volgende stappen die je wilt zetten?

“Toen ik hier aantrad zaten er geen vrouwen in de directie en ook niet in de raad van commissarissen. Daar heb ik destijds meteen verandering in gebracht. Maar ook net onder de toplaag zou ik graag meer vrouwen zien als managers. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er altijd vrouwen solliciteren aan het eind van een procedure, bijvoorbeeld door een van de laatste drie kandidaten een vrouw te laten zijn. Maar daarnaast wil ik ook breder kijken naar hoe we als bedrijf met diversiteit omgaan. Daarom investeren we bijvoorbeeld in bewustwordingstrainingen.”

Wat zou je andere organisaties willen meegeven?

“Waarom zou je een kans op meer diversiteit willen missen? Uit allerlei onderzoeken blijkt: hoe diverser je teams zijn, hoe beter je presteert. En: wij zijn net als veel andere grote verzekeraars en financieel dienstverleners een klantbedrijf. Dan is het in je voordeel als je op elk niveau een afspiegeling kunt zijn van de maatschappij en je klantenbestand.”

Doe de Gelijk Loon Check!

De Gelijk Loon Check geeft een eerste inzicht of er sprake is van een loonkloof binnen jouw organisatie. 75% van de werkgevers denkt dat de loonkloof in de eigen organisatie niet voorkomt, maar dat is vaak wel het geval! Meten is weten: je krijgt waardevolle (diversiteits) inzichten zodat je eventuele vervolgstappen kunt bepalen.

Lees meer

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan