“Er kan veel meer worden gehaald uit een slimme beloningsstrategie.”

“Er kan veel meer worden gehaald uit een slimme belonings-strategie.”

Marieke Hoogenberg

is consultant bij Great Place to Work (GPTW). GPTW helpt organisaties te bouwen aan goed werkgeverschap. Eerlijke beloning is één van de aspecten waar zij op letten.

Lees verder

Hoe komt het onderwerp (gelijke) beloning terug bij goed werkgeverschap?

“Als medewerkers het gevoel hebben dat zij oneerlijk of onrechtvaardig worden beloond, heeft dit vaak een negatief effect op hun beleving van werk en hun prestaties. Daarom komt het onderwerp terug in zowel ons medewerkersonderzoek (Trust Index) als ons onderzoek naar werkgevers beleid (Culture Audit). In het Trust Index onderzoek geven medewerkers antwoord op de stelling: “Mensen worden eerlijk betaald voor het werk dat zij verrichten.” Werkgevers krijgen door dit onderzoek dus inzicht in de perceptie van hun medewerkers en in de verschillen tussen verschillende demografische groepen. Als bijvoorbeeld blijkt dat vrouwen vinden dat zij oneerlijker betaald worden dan mannen, dan is dit een signaal voor de organisatie om hierop actie te ondernemen.”

“In ons onderzoek naar het werkgeversbeleid vragen wij werkgevers naar hun beleid, programma’s en initiatieven rondom specifieke werkgeversthema’s die de medewerkersbeleving beïnvloeden. Beloning is één van de 9 thema’s die aan bod komen. We vragen onder meer naar unieke of originele manieren van beloning, maar ook naar de aanpak om een gevoel van gelijkheid te creëren bij medewerkers over arbeidsvoorwaarden. We letten zowel op formeel beleid als op de culturele aspecten en welke impact die hebben op de medewerkersbeleving. We zijn vooral op zoek naar de visie van de werkgever en hoe zich dit uit in de dagelijkse praktijk van de medewerker.”

Zo kunnen werkgevers hier samen met hun medewerkers goede conclusies trekken over hoe het gaat.

Was je verbaasd toen je hoorde dat 75% van de werkgevers denkt dat de loonkloof bij hun niet voorkomt?

“Ik vind het een opvallend resultaat. Mijn interpretatie hiervan is dat het bewustzijn bij de Nederlandse werkgever nog niet ontzettend groot is. We kennen wel een mooi voorbeeld van Salesforce, één van onze klanten. Zij kwamen er door ons medewerkersonderzoek achter dat er ongelijkheid werd ervaren door mannen en vrouwen als het ging om eerlijke betaling. Toen zij de feiten gingen checken, bleek dat er inderdaad ongelijkheid in de salarissen zat. Zij hebben op basis van dit onderzoek direct actie ondernomen om alle salarisverschillen tussen man/vrouw te compenseren. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het medewerkersonderzoek input geeft voor de doorontwikkeling van het werkgeversbeleid.”

Het bewustzijn bij de Nederlandse werkgever nog niet ontzettend groot is.

Jullie willen werkgevers inspireren met een andere visie op belonen, kun je daar meer over vertellen?

“Vroeger geloofden veel managers dat straffen en belonen (extrinsieke motivatie) zou leiden tot betere werkprestatie. Veel traditionele beoordelings- en beloningssystemen zijn nog steeds gebaseerd op het gedachtegoed van Frederick Taylor. Hij ging ervan uit dat beloning voor werk invloed had op de productiviteit van medewerkers. Beloning werd gezien als middel (en regelmatig het enige middel) om motivatie en werktevredenheid te beïnvloeden en had als hoogste doel om de prestaties van de medewerkers te maximaliseren. Zijn managementfilosofie was voornamelijk gericht op de productieketen, terwijl ons werk tegenwoordig vaak veel complexer is dan lopende band werk. Tegenwoordig gaat men er gelukkig veel meer van uit dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn.”

Wat is daarvan het gevolg voor belonen?

“In een moderne en professionele werkomgeving is een andere strategie nodig om mensen en hun prestaties te laten floreren. Praktijk en wetenschap bewijzen dat belonen geen middel is om te motiveren. Er zijn andere interventies nodig die motivatie, prestatie en plezier stimuleren. Belonen is eerder een verdelingsvraagstuk: hoe wordt het geld dat we uit kunnen geven aan beloning zo eerlijk en redelijk mogelijk verdeeld? In mijn ogen kent het ideale beloningsbeleid een sterke samenhang met ontwikkelen en beoordelen. Het is belangrijk om intrinsieke motivatie van de medewerkers aan te spreken en ze te begeleiden in hun ontwikkeling zodat ze loopbaandoelen realiseren en optimaal bijdragen aan het succes van de organisatie. Er kan veel meer worden gehaald uit een slimme beloningsstrategie. Als werkgever hebben wij zelf een vooruitstrevend Performance Development beleid en we willen hiermee een inspiratiebron zijn voor onze eigen klanten. We praten hier veel met klanten over die uitdagingen hebben op dit gebied.”

Er zijn andere interventies nodig die motivatie, prestatie en plezier stimuleren.

Wat maakt een organisatie GPTW gecertificeerd?

“De basis van deze erkenning is het Great Place to Work onderzoek dat twee perspectieven meet: het medewerkersonderzoek (Trust Index) en de evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit). GPTW hanteert strikte criteria op beide onderdelen. In 2018 werd 70% van de deelnemers gecertificeerd.”

De medewerker

“Het Trust Index onderzoek is een diepgaand medewerkersonderzoek met 58 stellingen en meet de belangrijkste factor van succesvolle werkgevers: vertrouwen op de werkvloer. Het maakt expliciet wat al vaak impliciet aanwezig is in de organisatie. Zo kunnen medewerkers en hun leidinggevenden in gesprek over hoe de organisatie zich kan ontwikkelen op de aspecten die bijdragen aan een fijne werkomgeving waar medewerkers het beste uit zichzelf halen.”

De organisatie

“De Culture Audit is een diepgaand werkgeversonderzoek, waarin werkgevers gevraagd worden om hun werkgeversbeleid te beschrijven over 9 verschillende thema’s. Deze thema’s zijn werven & selecteren, verwelkomen, inspireren, spreken, luisteren, bedanken, ontwikkelen, vieren, zorgen en belonen. Hierbij wordt niet alleen gelet op formeel beleid, maar ook de cultuuraspecten van een organisatie.”

Indien een organisatie voldoet aan de criteria op beide onderdelen ontvangen zij het Great Place to Work Certified certificaat. De hoogst scorende organisaties (per categorie) worden erkend als Best Workplaces.

Wat maakt een organisatie GPTW gecertificeerd?

“De basis van deze erkenning is het Great Place to Work onderzoek dat twee perspectieven meet: het medewerkersonderzoek (Trust Index) en de evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit). GPTW hanteert strikte criteria op beide onderdelen. In 2018 werd 70% van de deelnemers gecertificeerd.”

De medewerker

“Het Trust Index onderzoek is een diepgaand medewerkersonderzoek met 58 stellingen en meet de belangrijkste factor van succesvolle werkgevers: vertrouwen op de werkvloer. Het maakt expliciet wat al vaak impliciet aanwezig is in de organisatie. Zo kunnen medewerkers en hun leidinggevenden in gesprek over hoe de organisatie zich kan ontwikkelen op de aspecten die bijdragen aan een fijne werkomgeving waar medewerkers het beste uit zichzelf halen.”

De organisatie

“De Culture Audit is een diepgaand werkgeversonderzoek, waarin werkgevers gevraagd worden om hun werkgeversbeleid te beschrijven over 9 verschillende thema’s. Deze thema’s zijn werven & selecteren, verwelkomen, inspireren, spreken, luisteren, bedanken, ontwikkelen, vieren, zorgen en belonen. Hierbij wordt niet alleen gelet op formeel beleid, maar ook de cultuuraspecten van een organisatie.”

Indien een organisatie voldoet aan de criteria op beide onderdelen ontvangen zij het Great Place to Work Certified certificaat. De hoogst scorende organisaties (per categorie) worden erkend als Best Workplaces.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan