Interview

Interview


Rachelle van Daalen – Pluijmen

Bedrijf: ProRail
Functie: Programmamanager Diversiteit & Inclusie

Lees verder

Het ondernemen van actie wanneer blijkt dat er sprake is van ongelijkheid is vanzelfsprekend om gelijke beloning voor gelijk werk te realiseren.

 

 

Zo werkt het bij ProRail 

Bij ProRail, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het spoorwegnet van Nederland, zijn ze bezig met onderzoek naar gelijke beloning binnen de organisatie. Wij spraken Rachelle van Daalen – Pluijmen, programmamanager Diversiteit & Inclusie bij ProRail.

 

Inclusie is je (nieuwe) collega’s écht betrekken, ze bewust insluiten en opnemen in het team.

Goed dat ProRail naar de eigen loonkloof kijkt! Wat is jullie motivatie om dit op te pakken?

“Halverwege 2018 zijn we bij ProRail het Programma Diversiteit & Inclusie gestart en hebben we 5 diversiteitsthema’s beetgepakt: gender, arbeidsuitdaging, culturele diversiteit, leeftijd en LHBTI. We spannen ons in om onze visie op Diversiteit & Inclusie bekend te maken binnen ons bedrijf, te weten waar we staan, de thema’s zichtbaar te maken en te communiceren wat daarin goed gaat en waar we uitdagingen zien. Het onderzoeken of we vrouwen en mannen gelijk belonen voor gelijk werk hoort bij het onderzoeken waar we nu staan.”

Wat houdt de term inclusie in voor jullie? En hoe past gelijke beloning hierin?

“Inclusie is je (nieuwe) collega’s écht betrekken, ze bewust insluiten en opnemen in het team. Inclusie gaat wat mij betreft over onderling gedrag, aanwezige waarden en spelregels die je met elkaar in acht houdt. Gelijke beloning voor gelijk werk is wat mij betreft een vanzelfsprekend onderdeel hiervan. En dus ook het ondernemen van actie wanneer blijkt dat er sprake is van ongelijkheid. We doen het interne onderzoek over gelijke beloning dus op eigen initiatief, mede aangewakkerd door de (media)aandacht voor Equal Pay Day.”

Hoe hebben jullie het onderzoek aangepakt?

“Samen met onze HR-analyticus ben ik in 2018 gestart met het structureel aanbieden van data over Diversiteit & Inclusie voor rapportages van HR. Tegelijkertijd was onze HR-afdeling op zoek naar een partner in HR-analyse. Tijdens een verkenning van de markt aan experts op het gebied van HR-data analyse troffen wij AnalitiQs met wie we nu de casus Gelijke Beloning aanpakken.”

Hoe is het onderzoek met AnalitiQs verlopen? Welke data moesten jullie bijvoorbeeld aanleveren?

“We hebben de experts bij elkaar geroepen die nodig waren om te bepalen welke data aangeleverd moesten worden. AnalitiQs heeft daarbij richtinggevende vragen gesteld en wij hebben daarin keuzes kunnen maken. Vragen die we moesten beantwoorden waren bijvoorbeeld:

Wat verstaan we onder loon?
Welke elementen nemen we mee naast het bruto maandloon?
Wat verstaan we onder gelijk werk? Gebruiken we daarbij onze salarisschalen als leidraad of iets anders?

Het proces verliep heel prettig en voorspoedig. Op een bepaald moment kwamen de cao-onderhandelingen ook in beeld; toen was er de behoefte om hiervoor de eerste fase van het onderzoek af te ronden.”

Hoe is het onderzoek met AnalitiQs verlopen? Welke data moesten jullie aanleveren bijvoorbeeld?

“We hebben de experts bij elkaar geroepen die nodig waren om te bepalen welke data aangeleverd moesten worden. AnalitiQs heeft daarbij richtinggevende vragen gesteld en wij hebben daarin keuzes kunnen maken. Vragen die we moesten beantwoorden waren bijvoorbeeld:

Wat verstaan we onder loon?

Welke elementen nemen we mee naast het bruto maandloon?

Wat verstaan we onder gelijk werk? Gebruiken we daarbij onze salarisschalen als leidraad of iets anders?

Het proces verliep heel prettig en voorspoedig. Op een bepaald moment kwamen de CAO onderhandelingen ook in beeld; toen was er de behoefte om hiervoor de eerste fase van het onderzoek af te ronden.”

 

Er blijken verschillen tussen vrouwen en mannen te zitten in twee van onze salarisschalen. Nadere analyse is nodig om te kijken of dit verschil te verklaren is.

Wat is nu de status van het onderzoek?

“AnalitiQs heeft de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd in september dit jaar. Nader onderzoek is nodig, want er blijken salarisverschillen te zitten in twee van de schalen. De nadere analyse is nodig om te kijken of dit verschil te verklaren is, of dat er sprake is van ongelijke beloning. Deze analyse zal klaar zijn aan het eind van dit jaar. We zijn nog niet naar buiten getreden met onderzoeksresultaten; het onderzoek moet eerst nog verder gebracht worden. Intern zijn de resultaten binnen HR besproken. Op Equal Pay Day gaan we vanuit het programma aandacht schenken aan de dag en het onderzoek dat gaande is.”

Zijn jullie bezwaren tegengekomen bij werknemers?

“Tot op heden hebben we geen bezwaren gehoord of drempels ervaren bij onze werknemers. Wat helpt is consequent communiceren over de gelijkheid die we willen bereiken, het ‘un-biasen’ van onze werkprocessen, het benadrukken van het belang van een veilige werkomgeving waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn, en de ontoelaatbaarheid van niet-inclusief gedrag. Wanneer dat helder is, zal het niemand verrassen dat we investeren in onszelf en dat we willen weten of we gelijk belonen voor gelijk werk. Wanneer de onderzoeksresultaten definitief zijn en breed gecommuniceerd zullen worden, gaan we ervaren of er drempels opgeworpen worden of bezwaren worden geuit.”

Wat leuk! Wat gaan jullie precies doen op Equal Pay Day?

“Wat we precies gaan doen weet ik nog niet. Ik denk aan Instagram en LinkedIn, een interne nieuwsbrief over Diversiteit & Inclusie en een bericht van het MT en HR. De definitieve resultaten van de analyse zullen (mogelijk) vragen om actie. Dit leg ik aan het einde van het jaar voor aan het MT en HR, waarna het naar ons bestuur gaat voor besluitvorming.”

Wat is nu de status van het onderzoek?

“AnalitiQs heeft de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd in september dit jaar. Nader onderzoek is nodig, want er blijken verschillen tussen mannen en vrouwen te zijn in twee van onze salarisschalen. De nadere analyse is nodig om te kijken of dit verschil te verklaren is, of dat er sprake is van ongelijke beloning. Deze analyse zal klaar zijn aan het eind van dit jaar. We zijn nog niet naar buiten getreden met onderzoeksresultaten; het onderzoek moet eerst nog verder gebracht worden. Intern zijn de resultaten besproken binnen HR. Er blijken verschillen tussen vrouwen en mannen te zitten in twee van onze salarisschalen. Nadere analyse is nodig om te kijken of dit verschil te verklaren is.”

Zijn jullie bezwaren tegengekomen bij werknemers?

“Tot op heden hebben we geen bezwaren gehoord of drempels ervaren bij onze werknemers. Wat helpt is consequent communiceren over de gelijkheid die we willen bereiken, het ‘un-biasen’ van onze werkprocessen, het benadrukken van het belang van een veilige werkomgeving waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn, en de ontoelaatbaarheid van niet-inclusief gedrag. Wanneer dat helder is, zal het niemand verrassen dat we investeren in onszelf en dat we willen weten of we gelijk belonen voor gelijk werk. Wanneer de onderzoeksresultaten definitief zijn en breed gecommuniceerd gaan worden, gaan we ervaren of er drempels opgeworpen worden of bezwaren worden geuit.”

Hoe gaan jullie verder met het onderwerp?

“Op Equal Pay Day gaan we vanuit het programma aandacht schenken aan de dag en het onderzoek dat gaande is. Ik denk aan Instagram en LinkedIn, een interne nieuwsbrief over Diversiteit & Inclusie en een bericht van het MT en HR. De definitieve resultaten van de analyse zullen (mogelijk) vragen om actie; dit leg ik aan het einde van het jaar voor aan het MT en HR waarna het naar ons bestuur gaat voor besluitvorming.”

 

Er blijken verschillen tussen vrouwen en mannen te zitten in twee van onze salarisschalen. Nadere analyse is nodig om te kijken of dit verschil te verklaren is.

Doe de Gelijk Loon Check!

De Gelijk Loon Check geeft een eerste inzicht of er sprake is van een loonkloof binnen jouw organisatie. 75% van de werkgevers denkt dat de loonkloof in de eigen organisatie niet voorkomt, maar dat is vaak wel het geval! Door onderzoek te doen naar beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen komen de feiten boven tafel. Meten is weten!

Doe de check

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan