Stap 5
Combinatie van werk en zorg

Stap 5
Combinatie van werk en zorg

Geef vrouwen en mannen in jouw organisatie dezelfde mogelijkheden om werk en zorg te combineren

Een deel van de loonkloof is te verklaren, als werkgever kun je hierin een rol spelen en het verschil maken. Werkervaring en loopbaanonderbreking kunnen oorzaken zijn van de loonkloof. Het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken, heeft veel invloed op hun positie op de arbeidsmarkt en daarom ook op de loonkloof.

Om de loonkloof volledig te dichten zal er iets gedaan moeten worden aan de onderliggende oorzaken en dus ook aan de ongelijke positie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. De ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg is hierbij belangrijk. Door hier als werkgever iets aan te doen, kun je bijdragen aan het dichten van de loonkloof.

Tips om met combinatie werk en zorg aan de slag te gaan:

  • Vraag ook aan mannen of ze deeltijd willen werken, bijvoorbeeld na de geboorte van hun kind. Deze vraag wordt vaak wel aan een vrouw maar niet aan een man gesteld. Dit kan ervoor zorgen dat vrouwen wel en mannen niet van deze mogelijkheid gebruikmaken. Uit onderzoek blijkt dat mannen ook minder zouden willen werken, maar denken dat dit op hun werk niet mogelijk is.
  • Bied volledig betaald ouderschapsverlof en partnerverlof aan. Lees hier meer over: ‘In zeven stappen naar succesvol partnerverlof’.
  • Bied flexibiliteit en thuiswerkmogelijkheden, uit onderzoek blijkt dat vrouwen die niet werken dan eerder aan de slag gaan en ook bereid zijn om meer uren te werken.
  • Maak verlofregelingen actief bekend in de organisatie.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan