Stap 6
Stimuleer de doorstroom van talent

Stap 6
Stimuleer de doorstroom van talent

Garandeer dat vrouwen en mannen evenveel kans hebben op hogere functies

Een deel van de loonkloof is te verklaren door oorzaken waar je als werkgever een rol in speelt. Mannen hebben nog steeds veel vaker dan vrouwen leidinggevende functies, waarvan de uurlonen weer hoger liggen.

Dit draagt bij aan de loonkloof. Wat kun jij doen zodat vrouwen meer doorstromen naar leidinggevende functies?

Garandeer dat vrouwen en mannen evenveel kans hebben op hogere functies

Een deel van de loonkloof is te verklaren, als werkgever kun je hierin een rol spelen. Mannen hebben nog steeds veel vaker dan vrouwen leidinggevende functies, waarvan de uurlonen weer hoger liggen.

Dit draagt bij aan de loonkloof van 14%. Wat kun jij doen zodat vrouwen meer doorstromen naar leidinggevende functies?

Tips om de doorstroom van vrouwen te bevorderen:

  • Breng de verdeling van vrouwen en mannen in leidinggevende of managementposities in kaart zodat je weet hoe het zit in jouw organisatie. Dit kun je doen met de Gelijk Loon Check.
  • Zorg dat leidinggevende posities ook in deeltijd kunnen worden uitgevoerd.
  • Sluit je aan bij of start een programma dat zich inzet bij doorstroom vrouwen naar hogere posities.
  • Vraag ook aan mannen of ze deeltijd willen werken, bijvoorbeeld na de geboorte van hun kind. Deze vraag wordt vaak wel aan een vrouw maar niet aan een man gesteld. Dit kan ervoor zorgen dat vrouwen wel en mannen niet van deze mogelijkheid gebruik maken. Uit onderzoek blijkt dat mannen ook minder zouden willen werken, maar denken dat dit op hun werk niet mogelijk is.
  • Vraag aan vrouwen of ze meer uren willen werken en wat ze daarvoor nodig hebben.

 

> Lees hier meer over in Zo werkt het – Doorstroom en representatie.

Tips om de doorstroom van vrouwen te bevorderen:

  • Breng de verdeling van vrouwen en mannen in leidinggevende of managementposities in kaart zodat je weet hoe het zit in jouw organisatie. Dit kun je doen met de Gelijk Loon Check.
  • Zorg dat leidinggevende posities ook in deeltijd kunnen worden uitgevoerd.
  • Sluit je aan bij of start een programma dat zich inzet bij doorstroom vrouwen naar hogere posities.
  • Vraag ook aan mannen of ze deeltijd willen werken, bijvoorbeeld na de geboorte van hun kind. Deze vraag wordt vaak wel aan een vrouw maar niet aan een man gesteld. Dit kan ervoor zorgen dat vrouwen wel en mannen niet van deze mogelijkheid gebruik maken. Uit onderzoek blijkt dat mannen ook minder zouden willen werken, maar denken dat dit op hun werk niet mogelijk is.
  • Vraag aan vrouwen of ze meer uren willen werken en wat ze daarvoor nodig hebben.

 

> Lees hier meer over in Zo werkt het – Doorstroom en representatie.

interview

“Ook net onder de toplaag zou ik graag meer vrouwen zien als managers.”

Maarten Edixhoven, CEO Aegon Nederland
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan