STAP 1

Tijdige signalering en continu vinger aan de pols houden is essentieel. Daar valt bovendien veel winst te behalen want  één verzuimdag kost gemiddeld 250 euro, nog los van het productieverlies en de extra werkdruk voor collega’s. Uit onderzoek onder vrouwen die hebben verzuimd door stress blijkt dat veel werkgevers te laat in actie komen. Bij de meerderheid van deze vrouwen werd de ondersteuning niet op tijd in gang gezet waardoor het verzuim niet kon worden voorkomen.

Werknemers hebben bovendien vaak het gevoel dat ze er zelf voor moeten zorgen niet overspannen te raken. Als ze klachten ervaren, melden vrouwen zich niet altijd ziek. 2 op de 5 vrouwen nemen dan bijvoorbeeld liever eerst vakantiedagen op. De drempel is hoog, het schaamte- en schuldgevoel groot, en werkgevers kunnen hierin het verschil maken. Hier ligt dus een grote kans: op tijd in kaart brengen hoe het met je werknemers gaat.

Hoe staat het in jouw organisatie met werkdruk en stress?

Bedenk je dat verzuim door stress zich niet van de een op andere dag voordoet maar de uitkomst is van een gradueel en langzaam proces. Voor werkgevers en leidinggevenden is het van belang om alert te zijn op vroege signalen door op reguliere basis in kaart te brengen hoe het met je medewerkers gaat. Er zijn goede vragenlijsten die je hiervoor kunt gebruiken, je vindt er een aantal bij de tips hieronder. Daarnaast gaat het ook om het voeren van gesprekken met medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die hebben verzuimd door stress het gesprek met hun werkgever of leidinggevende vaak hebben gemist.

Creëer een veilige werkcultuur

Ga dus regelmatig het gesprek met elkaar aan maar zorg er ook voor dat werknemers de ruimte en veiligheid voelen om zelf het initiatief te nemen voor een gesprek. Wees daarbij niet bang om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. Je mag alles vragen, hoewel je jouw werknemers het gevoel moet geven dat ze zelf besluiten waar ze het niet over willen hebben.

De rol van de leidinggevende

Leidinggevenden hebben een cruciale rol in het voorkomen van verzuim door stress. Zij kunnen voorzien in drie belangrijke behoeften van hun medewerkers: verbinding, autonomie en welzijn. Mensen die aangeven het gesprek aan te zijn gegaan, hebben een goede relatie met en vertrouwen in hun leidinggevende. Daarnaast helpt leading by example: als leidinggevenden laten zien dat ze vitaliteit belangrijk vinden, is de kans groot dat werknemers dit opvolgen. Dit begint bij uitspreken van zaken die je belangrijk belangrijk vindt, maar zit ook in ‘daden’. Als je als leidinggevende bijvoorbeeld je werknemers wilt stimuleren om avonds en in het weekend niet te werken, is het belangrijk dat je dat zelf ook niet doet en je werknemers geen mails of berichten stuurt. Of als je zelf wel werkt, duidelijk uitspreekt dat je geen bericht terug verwacht.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Madelon Otto is na haar werk als HR directeur bij The Body Shop en als executive consultant bij een arbodienst promotieonderzoek gaan doen naar de rol van werknemers bij verzuim door stress. Zij benadrukt dat werknemers ook de verantwoordelijkheid hebben om proactief te laten weten hoe het met ze gaat en of en hoe ze eventueel hulp kunnen gebruiken. Factoren buiten het werk om, waar de werkgever mogelijk geen directe invloed op heeft (zoals mantelzorg of de zorg voor een ziek kind), spelen vaak ook een rol bij de ontwikkeling van stress:

  De verantwoordelijkheid ligt zeker niet alleen bij de werknemer. 

Ook de rol van leidinggevenden is belangrijk bij het vinden van werkbare oplossingen, zij kunnen een veilige sfeer creëren waarin mensen zich durven uitspreken en met werknemers in gesprek gaan over passende oplossingen.

“Omdat we een grote organisatie zijn, verdeeld in een heleboel clusters en regio’s, is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Daarom hebben we veel ruggespraak met leidinggevenden, die we helpen met en begeleiden bij het voorkomen van verzuim. Vitaliteit en werkplezier zijn nadrukkelijk een teamverantwoordelijkheid. Leidinggevenden hebben een andere rol gekregen, ze zijn meer faciliterend en ondersteunend dan dat ze zeggen hoe iedereen het moét doen.”

Babette Alberda is Coördinator duurzame inzetbaarheid bij Philadelphia Zorg en vertelt in een interview met ons over het belang van heldere communicatie tussen leidinggevenden en werknemers.

» Lees hier het hele interview met Babette

TIPS STAP 1

Burn-out Assessment Tool

Via een stoplicht kun je met deze tool eenvoudig zien hoe een individu, een afdeling of een organisatie scoort op (de dimensies van) burn-out. Werknemers die oranje of rood scoren wordt aangeraden om preventief contact op te nemen met hun leidinggevende of de bedrijfsarts om hun klachten te bespreken. Geïnteresseerd in deze tool of meer informatie? Neem contact op met Madelon Otto.

De Werkdruk-meter

Onderzoeksbureau Motivaction heeft samen met ttif.company een instrument ontwikkeld waarmee organisaties inzicht krijgen in de vijf factoren die bijdragen aan het werkgeluk en de weerbaarheid van de medewerkers, of die juist het risico vergroten op burn-outs en stress gerelateerd verzuim.

Lees meer

Checklist Tilburg University

Hoogleraar psychische gezondheid en arbeid Evelien Brouwers legt uit dat het voor duurzame inzetbaarheid van werknemers belangrijk is dat mensen mogen zijn wie ze willen zijn en doen wat ze in essentie willen doen. Het is daarom van belang om met werknemers te praten over hun ambities in hun werk, duidelijkheid over taakinhoud te bieden en na te gaan of die twee in balans zijn. Prof dr. Jac van der Klink ontwikkelde als hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid aan de Tilburg University een checklist. Die checklist brengt in kaart wat individuen belangrijk vinden in hun werk en of het lukt om dat te realiseren. Met de checklist krijgen werknemers meer zelfinzicht.

De checklist is aan te vragen via Anneke van Dixhoorn van De Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid via a.vdixhoorn@transvorm.org.

Werk als waarde

Kijk eens op werkalswaarde.nl. Op deze website van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid is meer informatie te vinden over het belang van de waarde van werk. De oprichters zijn het opleidingsinstituut Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), Psychologische dienstverlener Ascender, Chemisch bedrijf Dow Benelux BV, Arbo- en gezondheidsdienstverlener HumanCapitalCare en Tranzo, Tilburg University.

Terug naar overzicht

Naar stap 2
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan