De winst van uitgebreid partnerverlof

Wat levert de invoering van het uitgebreid partnerverlof echt op?

De winst van uitgebreid partnerverlof

Wat levert de invoering van het uitgebreid partnerverlof echt op?
Met de invoering van de WIEG wordt 5 weken partnerverlof een vast onderdeel van het personeelsbeleid van organisaties. Dit zal een grote bijdrage leveren aan een goede balans tussen werk en gezin van de jonge ouders binnen jouw organisatie, en is daarmee waardevol voor je personeel én voor je organisatie. Belangrijke voorwaarde is wel dat het verlof 100% betaald wordt, zodat ėlke medewerker in staat wordt gesteld het op te nemen. Maar wat levert de invoering van het uitgebreid partnerverlof naast een betere werk-privé balans nu eigenlijk echt op?

Jonge vaders en moeders liggen vaak wakker van de vraag of ze de zorg voor hun baby kunnen én willen uitbesteden, of hoe ze de zorgtaken thuis moeten combineren met hun drukke baan. 1 op de 8 jonge ouders geeft aan regelmatig problemen te ervaren met de combinatie van werk en gezin. Mogelijke gevolgen hiervan zijn stress, verzuim, verloop en minder productieve medewerkers. Het uitgebreid partnerverlof kan helpen dit te voorkomen en tegen te gaan. Daar hebben we de eerste winst al te pakken.

Maar er is meer winst te behalen. TNO, Pro Parents, VDRS en WOMEN Inc. hebben voor de whitepaper ‘7 Strategieën voor succesvol partnerverlof’ wetenschappelijk onderzoek, interviews met partners en ervaringen van werkgevers geanalyseerd. Hieruit komen zeven voordelen van 100% betaald uitgebreid partnerverlof naar voren voor werkgevers en voor BV Nederland.

1. Kostenbesparing en hogere omzet

100% betaald uitgebreid partnerverlof zorgt voor het behoud van werknemers en bevordert hun prestaties, motivatie en productiviteit. Daarnaast heeft het een positief effect op het ziekteverzuim, uitstroom en nemen de kosten voor training en vervanging van personeel af.

2. Winning the war on talent

Om als werkgever (jonge) talentvolle kandidaten aan te trekken voor openstaande functies, is het belangrijk te voorzien in hun behoeften. Zij hechten – meer dan de generatie voor hen – waarde aan vrije tijd, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke verlofregelingen. Je wordt een meer aantrekkelijke werkgever als je je inzet voor de balans tussen werk en zorg van medewerkers.

3. Hogere betrokkenheid van personeel

Wanneer medewerkers weten dat hun organisatie extra verlof aanbiedt, zetten zij zich meer in voor het bedrijf en zijn ze productiever. Als ze zien dat hun werkgever in hen investeert, willen zij iets terug doen. Medewerkers die meer verlof hebben opgenomen geven aan dat zij daarna scherper, geconcentreerder, frisser en meer gemotiveerd waren op hun werk.

4. Meer ruimte voor vrouwen in (de top van) organisaties

Bij veel organisaties zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities en in de top van organisaties. Uit internationaal onderzoek blijkt dat langer betaald verlof hierin een positief verschil kan maken.

5. Meer gendergelijkheid

Werkgevers in Nederland hebben te maken met verschillende uitdagingen rondom gendergelijkheid, zoals: zwangerschapsdiscriminatie, de loonkloof en de representatie van vrouwen. Door langer betaald verlof aan te bieden kunnen ook hierin doorbraken worden bereikt. Met het opnemen van het uitgebreid en 100% betaald uitgebreid partnerverlof krijgen partners meer kansen om betrokken te zijn bij hun kind in het eerste levensjaar. Dit heeft veel positieve effecten op de arbeidsmarktpositie van vrouwen.

6. Een family friendly maatschappij

Door verlenging van het partnerverlof hebben moeders meer mogelijkheden om na hun verlof weer aan de slag te gaan en meer uren te blijven werken. Daarnaast weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat de aanwezigheid en betrokkenheid van partners vanaf de geboorte samenhangt met een positieve sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en dat de eerste duizend dagen (van conceptie tot 2 jaar) van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Deze positieve effecten zien we op de middellange en lange termijn ook terug in de samenleving.

7. Bijdragen aan Sustainable Development Goals

Met langer partnerverlof werken organisaties mee aan het bereiken van Sustainable Development Goal nummer 5 ‘gender equality’. Daarmee dragen ze bij aan een betere wereld maar ook aan de eigen organisatie omdat het maatschappelijke imago wordt versterkt en het een bijdrage is aan SROI-verplichtingen.

Zo werkt het bij…

Werkgevers die het uitgebreid partnerverlof actief aanpakken zijn niet alleen maatschappelijk bewust en waardevol bezig, maar profileren zich hiermee ook nog als een goede en betrouwbare werkgever. Hierdoor kan er meer divers en getalenteerd personeel aangetrokken en behouden worden.

Gelukkig hoef je het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Lees de ervaringen van drie bedrijven die 100% betaald uitgebreid partnerverlof aanbieden.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan